Motion Court Roll - 9 December 2016

Court: 
High Court
Date: 
09 December 2016

                                                                                          IN THE HIGH COURT OF  SWAZILAND

 

RULE 45 (13) (i) BEFORE THE HON. JUSTICE  M.D. MAMBA  

9th December 2016

Court ‘B’

 

 

CASE NO.                  PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

661/14             FIRST  FINANCE  COMPANY  LTD                                 S.V. MDLADLA

                                    VS

                        MZWANDILE  PHATHUMUZI DLAMINI

 

 

2.

493/14             WEBSTER PRINT (PTY) LTD                                             BHEMBE

                                    VS

                        DAVID  MANICA  T/A MANICA ATTORNEYS

 

 

3.

327/16             SNAT  SAVINGS AND CREDIT  CO-OPERATIVE

                        SOCIETY                                                                               SIMELANE MTSHALI

                                    VS

                        SIPHO B. MAMBA

 

 

4.

977/14             TOUCHLINE INVESTMENTS  (PTY) LTD                       ROBINSON

                                    VS

                        MAC – RYSALE INVESTMENTS LTD AND 

                        2 OTHERS

 

 

5.

1083/15           SWAZILAND DEVELOPMENT  FINANCE 

                        CORPORATION                                                                   ROBINSON

                                    VS

                        PHUMZILE SIMELANE  T/A PP PORTABLE

                        SAWMILL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFAULT JUDGMENTS BEFORE THE HON. JUSTICE M.D. MAMBA  

9th December 2016

Court ‘B’

 

 

CASE  NO.                 PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

1985/16           KHETSI WE  DLAMINI                                                      MKHWANAZI

                                    VS

                        GUGU DLAMINI

 

 

2.

1816/16           MGCINENI  MASUKU                                                        HOWE

                                    VS

                        SANDILE SUKULWENKHOSI DLAMINI

 

 

3.

2014/16           CITY  ENGINEERING  (PTY) LTD T/A

                        TOOL HIRE                                                                           BOXSHALL

                                    VS

                        KHULA CONSTRUCTION (PTY) LTD

 

 

4.

1987/16           EVENTS  MASTERS  (PTY) LTD                                       B.S.  DLAMINI

                                    VS

                        CARDO  CAPITAL  (PTY) LTD

 

 

5.

392/16             ELITE  LABELS CC                                                                         M.M. SIBANDZE

                                    VS

                        EBZA INVESTMENTS (PTY) LTD

 

 

6.
1958/16           SWAZILAND BUILDING SOCIETY                                HENWOOD

                                    VS

                        ZIZWE  PAUL VILANE

 

 

7.

1943/16           LUSA  INVESTMENTS  (PTY) LTD                                   ROBINSON

                                    VS

                        MINISTRY OF EDUCATION AND  TRAINING

                        AND 2 OTHERS

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE M.D. MAMBA  

9th December 2016

Court ‘B’

 

 

BAIL VARIATION

 

386/14             MTHUNZI  M. MABUZA

 

 

BIG BEND CORRECTIONAL

 

 1. 294/16             WANDILE GUNDI  MABUZA
 2. 410/16             VELAPHI MAHLALELA   
 3. 411/16             SUKULWENKHOSI MASONDO

 

MANZINI REMAND

 

 1. 46/16               WILLIAM WILSON
 2. 69/16               NHLAKANIPHO ZULU
 3. 260/16             MUSA  DLAMINI
 4. 292/16             SIPHO NSIMBINI
 5. 358/16             KWAZI  SIFISO MLAMBO
 6. 396/16             CHAVITO  MANO MASWANGANE
 7. 404/16             MFANZILE ‘SKHWIMPI’ NGOMANE
 8. 405/16             WANDILE  GREY NHLENGETFWA
 9. 406/16             THANDUKUKHANYA  CELANI SHABANGU
 10. 407/16             BONGANI LAWRENCE MOTSA
 11. 408/16             COLANE  ZWANE
 12. 409/16             SIBUSISO SIKUTA DLAMINI

 

MATSAPHA CENTRAL PRISON

 

 1. 117/16             ALBERTO BANDA
 2. 118/16             NKOSINGIPHILE MAZIYA
 3. 236/16             SAMKELISO  MKHONTA
 4. 357/16             BONKHE DLAMINI

 

MAWELAWELA CORRECTIONAL

 

317/16             CHARITY HULLET

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE N.J. HLOPHE

9th December 2016

Court ‘C’

 

 

CASE NO.                        ACCUSED                                 CENTRE             ATTORNEY

 

 
 

 

 

 

 

 1. 349/16       SALEBONA MKHATSHWA                   NHLANGANO    DLAMINI KUNENE/

                                                                                                                           H. MAGONGO

 

 
 

 

 

 

 

 1. 386/16       MTHULISI DLAMINI                               NHLANGANO    IN PERSON/L.

                                                                                                                           HLOPHE

 

 
 

 

 

 

 

 1. 391/16       THOKOZANI MAMBA                            NHLANGANO    B.J. SIMELANE/

                        MELULEKI MAMBA                               NHLANGANO    B. FAKUDZE

 

 
 

 

 

 

 

 1. 237/16       KWANELE TSHAPILE                             MATSAPHA        MABILA/H.

                                                                                                                           MAGONGO

 

 
 

 

 

 

 

 1. 338/16       JEROME  SHONGWE                               MATSAPHA        MABILA/L.

                                                                                                                           HLOPHE

 

 
 

 

 

 

 1. 36/06         GEORGE NGWENYA                              SIDWASHINI     MABILA/P.

                                                                                                                           DLAMINI

 

 
 

 

 

 

 

 1. 335/16       MUSA BLONDIE NXUMALO                SIDWASHINI     MABILA/L.

                                                                                                                           HLOPHE

 

 
 

 

 

 

 

 1. 369/16       SAMUEL TAIWAN NYAWO                  BIG BEND           IN PERSON/L.

                                                                                                                           HLOPHE

 

 

 1. 370/16       MDUDUZI REGIONAL PATEGUANA BIG BEND           IN PERSON/L.

                                                                                                                           HLOPHE

 

 
 

 

 

 

 

 1. 08/16         NCAMISO SEBENELE TSABEDZE       BIG BEND           IN PERSON/L.

                                                                                                                           HLOPHE

 

 

 1. 22/16         MDUDUZI ERNEST 

                        NGCAMPHALALA                                   REMAND            J. MABUZA/ L.

                                                                                                                           HLOPHE

                       

 

12. 337/16       PHUMLANI DLONGOLO                       REMAND            J. MABUZA/ L.

                        GIFT SIVUMELWANE MABUNDZA    REMAND            HLOPHE

                       

 

13. 362/16       BONGANI  HENRY DLAMINI               REMAND            IN PERSON/L.

                                                                                                                           HLOPHE

                       

 

 1. 315/16       SIBUSISO DLAMINI                                REMAND            S. SIMELANE/L.

                                                                                                                           HLOPHE                      

 

 1. 354/16       VUSI MATHABELA                                 MATSAPHA        ROBINSON/L.

                                                                                                                           HLOPHE

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENT APPLICATIONS  BEFORE THE HON.

JUSTICE S.A. NKOSI

9th December 2016

Court ‘D’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENT APPLICATIONS (BAILS)  BEFORE THE HON. JUSTICE S.A. NKOSI  

9th December 2016

Court ‘D’

 

 

 

MBABANE CORRECTIONAL

 

478/15             BHEKWAKO DLAMINI

 

NHLANGANO CORRECTIONAL

 

1. 359/16         MFANUKHONA SIMELANE

2. 362/16         DANIEL NDLOVU

3. 363/16         MANDLA H. NTSHANGASE

 

MANZINI REMAND

 

412/16             MBONGENI DLAMINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED BAILS  BEFORE THE HON. JUSTICE S.A. NKOSI

9th December 2016

Court ‘D’

 

 

      1.

326/16             DIRECTOR OF PUBLIC

                        PROSECUTIONS                                                                     B. MAGAGULA

                                       VS                                                                                     MABILA

                              PRINCIPAL MAGISTRATE

                              GUMEDZE N.O AND 7

                              OTHERS                                                                                   ROBINSON     

 

      2.                                                                                                                       

231/16             THE NATIONAL COMMISSIONER

                        OF POLICE AND ANOTHER                                                S.C. SIMELANE

                                 VS

                        MANDLA TSABEDZE                                                           AG’S CHAMBERS

                         

3.

305/16             MDUDUZI GADDAFFI MABUZA                                       DLAMINI KUNENE/

 

 
 

 

 

 

4.

334/16             NTSIKELELO DLUDLA                                                        IN PERSON/L.

                                                                                                                           HLOPHE

 

 
 

 

 

 

5

346/16             GOODMAN MANANA                                                          B.S. DLAMINI/

                                                                                                                           FAKUDZE

 

 
 

 

 

 

6.

349/16             SALEBONA MKHATSHWA                                                 DLAMINI KUNENE/

                                                                                                                           H. MAGONGO

 

 
 

 

 

 

7.

386/16             MTHULISI DLAMINI                                                             IN PERSON/L.

                                                                                                                           HLOPHE

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST UNCONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE T.M. MLANGENI

            MBABANE MAGISTRATES’ COURT

9th December 2016

 

CASE  NO.                 PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

2102/16           CELANI SINDI MBULI (DLAMINI)                                 G.A. REID

                                    VS

                        THE MASTER OF THE HIGH COURT AND  2 OTHERS

 

 

2.

1989/16           ZAKHELE  SONNYBOY  SHABANGU                           S.V. MDLADLA

                                    VS

                        THE MBABANE GOVERNMENT  HOSPITAL

                         AND 2 OTHERS

 

 

3.

1725/16           ZANDILE MPUNGOSE                                                       MKHWANAZI

                                    VS

                        WANDILE SIMELANE AND   6 OTHERS

 

 

4.

1798/16           SANDILE  SICELO ZIKALALA                                        MABILA

                                    VS

                        MICHAEL ZIKALALA AND  3 OTHERS                                    

 

 

5.

1166/16           MOTSA  INVESTMENTS                                                    NZIMA

                                    VS

                        TCP FARM SHOP

 

 

6.

1856/16           LOMATHEMBA  MKHONTA AND ANOTHER             N.E. GININDZA

                                    VS

                        SNTC AND ANOTHER                              

 

 

7.

2053/16           MOON MOTORS  (PTY) LTD T/A MOON MOTORS

                         (PTY)                                                                                     PILISO

                                    VS

                        PHILILE PATRICIA TSABEDZE

 

 

8.

813/16             SNAPERS INVESTMENTS  LTD                                       MNGOMEZULU

                                    VS

                        ELVIS  PRICE AND  3 OTHERS

 

 

 

 

9.

2077/16           JAMES  MVUBU AND ANOTHER                                    B.J. SIMELANE

                                    VS

                        LUBOMBO CATERING SERVICES  LTD AND

                        5 OTHERS

 

 

10.

1611/16           COMPUTRONICS  SYSTEMS  (PTY) LTD                       HENWOOD

                                    VS

                        UNIFOODS  (PTY) LTD

 

 

11.

1840/16           NEDBANK SWAZILAND  LIMITED                                ROBINSON

                                    VS

                        NHLAKANIPHO NCEDI  MHLONGO

 

 

12.

1408/16           TESLIA INVESTMENTS (PTY) LTD                                 HENWOOD

                                    VS

                        NOZIPHO NDZIMANDZE

 

 

13.

2122/16           IVY MAMBA AND ANOTHER                                         XABA

                                    VS

                        BUKANI AGRI BUSINESS AND  5 OTHERS

 

 

14.

556/13             INDVUNA  MILTON THWALA N.O.                               ATTORNEY GENERAL

                                    VS

                        VELAPHI MDLULI AND ANOTHER

 

 

15.

1319/15           NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 ROBINSON

                                    VS

                        PHANGOTHI  INVESTMENTS LTD

 

 

16.

1928/15           SISEKELO HIGH SCHOOL                                                            MASINA MZIZI

                                    VS

                        VICTOR FRUHWIRTH

 

 

17.

1555/16           4-SITE  PROJECTS  (PTY) LTD                                          ROBINSON

                                    VS

                        FORTIS  ENTERPRISES T/A LANGA BRICKS

                        (SWAZILAND)

 

 

 

 

 

18.

1893/16           MAKHOSAZANA  FLORENTINA MADONDO AND

                        ANOTHER                                                                             C.J. LITTLER

                                    VS                  

                        THE DIRECTOR  OF SOCIAL  WELFARE

 

 

19.

645/16             SWAZILAND DEVELOPMENT  & SAVINGS BANK    ROBINSON

                                    VS

                        ZONKE MAGAGULA N.O. AN ANOTHER

 

 

20.

1949/16           PHINDA  ELMON MAVUSO                                             ROBINSON

                                    VS

                        THE ACCOUNTANT  GENERAL  AND ANOTHER

 

 

21.

2055/16           MOON MOTORS  (PTY) LTD T/A MOON MOTORS

                        (PTY)                                                                                      PILISO

                                    VS

                        QHAWE JEROME MAMBA

 

 

22.

2056/16           MOON MOTORS  (PTY) LTD T/A MOON MOTORS

                         (PTY)                                                                                     PILISO

                                    VS

                        SAMBO LOMAGUGU PRECIOUS

 

 

23.

1801/16           LOBUSUKU GRACE MASUKU AND 5 OTHERS                      CURRIE-WRIGHT

                                    VS

                        TEE MASUKU

 

 

24.

1953/16           BONGINKOSI MASUKU AND ANOTHER                     ROBINSON

                                    VS

                        RICHARD MORNE LINDER AND OTHERS

 

 

25.
1721/16           STD BANK SWAZILAND                                                  MAGAGULA

                                    VS

                        PHEPHISILE ERICA DLAMINI

 

 

26.

2123/16           EDMAR  INVESTMENTS  (PTY) LTD                               RODRIGUES

                                    VS

                        MS CIVILS  (PTY) LTD

 

 

 

 

27.

1760/16           NOTHANDO  FIKILE MNISI                                             B.S. DLAMINI

                                    VS

                        THE UNIVERSITY OF SWAZILAND

 

 

28.

1506/16           SIYASPA (PTY) LTD T/A NHLANGANO SPA                B.S. DLAMINI

                                    VS

                        VELAPHI DLAMINI N.O. AND  2 OTHERS

 

 

29.

1208/16           TEE & JAY  (PTY) LTD                                                        S.P. MAMBA

                                    VS

                        BITEGO INVESTMENTS (PTY) LTD

 

 

30.

2060/16           JOHN CEBILE  MAVUSO  AND 3 OTHERS                    J.M. MAVUSO

                                    VS

                        BETTY  MOTSA

 

 

31.

2088/16           ADAM NKOMO N.O.                                                          MASINA MZIZI

                                    VS

                        SITE NKOMO  AND 3 OTHERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOND UNCONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE M.R. FAKUDZE

9th December 2016

Court ‘E’

 

1.

985/16             SWAZILAND HOSPICE AT HOME                                  L.M. SIMELANE

VS

THULILE DORIS DLAMINI-MSANE                  

 

 

2.

1397/16           LUNGILE  WITNESS  MKHABELA (BORN MAZIYA) SIMELANE MTSHALI

                                    VS

                        PHILILE SHONGWE AND 3 OTHERS

 

 

3.
1464/16           SWAZILAND REVENUE AUTHORITY                           M.P. SIMELANE

                                    VS

                        LONTINGA INVESTMENTS LTD AND ANOTHER

 

 

4.

1994/16           ISABELLA BONGIE KATAMZI - PETITION                  C.J. LITTLER

 

 

5.

1982/16           LUDLAWINI TRUST                                                           MDLADLA

                                    VS

                        ENAX ENTERPRISES (PTY) LTD 

 

 

6.

2082/16           JABULANI KUNENE                                                          V.Z. DLAMINI

                                    VS

                        LIZZY SHONGWE - BULUNGA AND 3 OTHERS

 

 

7.

2081/16           SWAZILAND  WATER SERVICES  ALLIED

                        WORKERS  UNION                                                             V.Z. DLAMINI

                                    VS

                        MLUNGISI C. SIMELANE  N.O. AND  2 OTHERS

 

 

8.

2091/16           VICTORIA  NTOMBI HORTON N.O.                               S.C. SIMELANE

                                    VS

                        JOHN  JAN KENNETH HORTON  AND 2 OTHERS

 

 

9.

2030/16           ASHLEY FAYE HEIDTMANN  (BORN WATKINS)

                        AND  2 OTHERS –EX PARTE                                            BOXSHALL SMITH

 

 

 

 

 

10.

2075/16           TEMAIR INVESTMENTS (PTY) LTD                                HOWE

                                    VS

                        SWAZILAND  CIVIL AVIATION AUTHORITY

                        AND ANOTHER

 

 

11.

2050/16           NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 ROBINSON

                                    VS

                        HZ  SURPRISE  INVESTMENTS  (PTY) LTD                  

 

 

12.

2076/16           GREGORY ARCHIBALD  NEWELL                                HOWE

                                    VS

                        SIPHESIHLE SHARON MALAZA

 

 

13.

2051/16           NEDBANK  SWAZILAND LIMITED                                ROBINSON

                                    VS

                        CHARLES MFANAWEKULUNGA  NDLOVU

 

 

14.

2108/16           MASILELA GCINA VUSUMUZI  AND 21 OTHERS      S.P. MAMBA

                                    VS

                        PRINCIPAL  SECRETARY MINISTRY OF WORKS

                        AND ANOTHER

 

 

15.

2013/16           BONGINKOSI MTHETHWA                                              MKHWANAZI

                                    VS

                        MANDLA JACOB  SHABANGU

 

 

16.

2028/16           GILBERT NHLANHLA SANGWENI AND ANOTHER B.Z. ZWANE

                                    VS

                        THE PRINCIPAL SECRETARY DPM’S OFFICE

                        AND ANOTHER

 

 

17.

1811/16           SILOMBO INVESTMENT (PTY) LTD                               S.P. MAMBA

                                    VS

                        BITEGO INVESTMENT

 

 

18.

1316/16           FRANK BONGANE MAHLALELA                                  DUNSEITH

                                    VS

                        SANDILE MAZIYA N.O. AND ANOTHER

 

 

 

 

19.

1970/16           STANDARD BANK SWAZILAND LTD                           ROBINSON

                                    VS

                        LA-CHOCOLATER INVESTMENTS (PTY) LTD

                        AND 2 OTHERS

 

 

20.

1968/16           STD BANK SWAZILAND LTD                                          ROBINSON

                                    VS

                        NATHI RAYMOND MAKHANYA

 

 

21.

901/16             TARSUS TECHNOLOGIES (PTY) LTD                             CURRIE - WRIGHT

                                    VS

                        DP TRADING PTY) LTD T/A OFFICE SUPPLIES

CENTRE

 

 

22.

1928/16           MMELI NGENETSHENI MAMBA – EXPARTE              T.L. DLAMINI

 

 

23.

1937/16           MASSCASH SWAZILAND (PTY) LTD T/A

                        MANZINI CASH & CARRY                                                           M.S. DLAMINI LEGAL

                                    VS

                        BUHLE  RESTAURANT AND ANOTHER

 

 

24.

1913/16           SWAZILAND DEVELOPMENT  AND SAVINGS

                        BANK                                                                                    ROBINSON

                                    VS

                        BEKETELE BONGIWE SIGWANE

 

 

25.

1874/16           FINCORP                                                                               ROBINSON

                                    VS

                        DELUXE PRINTERS  LTD  AND  3 OTHERS

 

 

26.

2095/16           SWAZILAND NATIONAL PROVIDENT FUND

                        BOARD                                                                                  WARING

                                    VS

                        WESTERN COMPUTER INVESTMENTS AND

                        ANOTHER

 

 

27.

2474/11           NEWLIFE CLOTHING (PTY) LTD                                                B.J. SIMELANE

                                    VS

                        TRAFFIC CLOTHING   (PTY) LTD

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

28.

221/16             BUHLE ZEPHANIA SIMELANE                                       BHEMBE

                                    VS

                        SEBENELE SIKHANYISO SHONGWE

 

 

29.

1374/16           NOLWAZI  MELODY NKAMBULE                                 MASINA MZIZI

                                    VS

                        MXOLISI MAPHIKELELA MYENI AND 2 OTHERS

 

 

30.

792/16             NKHOSINATHI DLAMINI                                                 MASINA MZIZI

                                    VS

                        ZINHLE SIMELANE

 

 

31.

1750/16           SUNSHINE SUGAR SPECIALISTS (PTY) LTD               RODRIGUES

                                    VS

                        ABDUL S. ESSA AND 2 OTHERS                                                

 

 

 32.

217/12             SWAZILAND WATER  SERVICES CORPORATION     S.V. MDLADLA      

                                    VS

                        ROBERT KIRK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE T. DLAMINI

9th December 2016

Court ‘F’

 

 

CASE  NO.                 PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

1707/16           OWEN  MAMBA                                                                  V.Z DLAMINI

                                    VS

                        SWD NAZARENE HEALTH INSTITUTIONS                   Z. MAGAGULA

                        & 4 OTHERS

 

 

2.

1346/16           RAMFORD ZWANE & ANOTHER                                                B.J  SIMELANE

                                    VS

                        COOKIE DLAMINI                                                             RODRIGUES

 

 

3.

748/16             ALEX MNGOMEZULU                                                       RODRIGUES

                                    VS

                        INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES &                       

                        2 OTHERS                                                                             MABUZA

 

 

4.

1565/15           ARROW FEEDS (PTY)LTD                                                 ROBINSON

                                    VS

                        MANDLA J. SIBANDZE T/A J. POULTRY FARM          NKOMONDZE

 

 

5.

1450/14           INN STAFF SWD (PTY)LTD                                               BHEMBE NYONI

                                    VS

                        BONGANI S. DLAMINI N.O &2 OTHERS                                   MKHWANAZI

 

 

6.

1853/16           ELIAS MASILELA                                                               SUKATI-MSIBI

                                    VS

                        PETROS  B. MTHEMBU                                                      MABILA

 

 

7.

791/13             BONGINKHOSI MAVUSO                                                NZIMA

                                    VS

                        NHLANGUYAVUKA FARMERS  ASSOC          IATION          S.K DLAMINI

 

 

8.

1565/16           CINO ENGINEERING (PTY)LTD                                      MAGAGULA & HLOPHE

VS

MTFOMBENI INVESTS (PTY)LTD                                   ROBINSON

 

 

 

9.

1411/16           NTOMBIYENKHOSI  MDLULI                                         DUNSEITH

VS

MABANDLA GEE GININDZA                                          MOTSA-MAVUSO

 

 

10.

1602/16           THULISILE GCINILE DLAMINI                                      C.J LITTLER

VS

MELUSI MDLULI                                                                NKOMONDZE

 

 

11.

1752/16           PHILISIWE  SIMELANE                                                     V.Z DLAMINI

VS

INKOSIKATI  IRENE DLAMINI & 2 OTHERS               H.M MDLULI

 

 

12.

975/15             WISEMAN SEME SIMELANE & ANOTHER                   G.A. REID

VS

SWAZI OBSERVER (PTY) LTD & 2 OTHERS                 MAGAGULA HLOPHE

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRAR/HIGH COURT OF SWAZILAND