MOTION COURT ROLL

Court: 
HIGH COURT
Date: 
03 August 2017

 

 

                                                                                 IN THE HIGH COURT OF SWAZILAND

 

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE M. MAMBA

4TH   AUGUST 2017

 COURT “C”

                             

CASE NO.        ACCUSED                                            CENTRE                       ATTORNEYS

 

 

1.22/17            CHARLTON T. MNTAMBO                  MANZINI                     IN PERSON/

                                                                                                                        H. NSIBANDE

                                                                       

2.337/16          1. PHUMLANI DLONGOLO                  MANZINI                     INPERSON/

                        2. SIVUMELWANO MABUNDZA                                              H. NSIBANDE

                       

3. 276/17         LOYISO NTSHONTSHI                          MATSAPHA                  IN PERSON/

                                                                                                                        H. NSIBANDE              

                                                                                                                       

4. 119/16         MPENDULO SONNYBOY DLAMINI      SIDWASHINI                IN PERSON/

                                                                                                                        H. NSIBANDE

 

5. 198/17         1. NTOKOZO NCUBE

                        2. MENZI FAKUDZE

                        3. MXOLISI NGWENYA                          MATSAPHA                 S.B. MOTSA/

                        4. MELUSI DLAMINI                                                                 M.L. DLAMINI

                        5. PAUL MBUTFO DLAMINI

 

 

6. 275/17         JAZI MZWANDILE DLAMINI                   SIDWASHINI                L. DLAMINI

                                                                                                                           M.L. DLAMINI

 

 

 

 

 

UNCONTESTED ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE J. MAGAGULA

4TH AUGUST 2017

              COURT “D”

 

 

1.

1066/17           ZWELITHINI SHABANGU & ANOTHER                                    MAGAGULA HLOPHE

                                    VS

                         SOUTHSIDE MOTOR SPARES & ANOTHER

____________________________________________________

2.

819/17             SWAZILAND BUILDING SOCIETY                                             ROBINSON BERTRAM

                                    VS                                                                                        

                                    GCINA CHARLES SUKATI & ANOTHER

3.

990/17             SIPHO MAGONGO                                                                  MZOBANZI DLAMINI

                                    VS

                        MAVIS MAGONGO & 2 OTHERS

4.

738/17             BONGANI VICTOR GININDZA                                                  MAKHOSI C. VILAKATI

                                    VS

                        BABSY NGOZO & 2 OTHERS

5

881/17             JUTAITA GAMA                                                                       MAGAGULA HLOPHE

                                    VS

                        JOICE VILAKATI & ANOTHER 

6.

1030/17           THOBANI HLOPHE                                                                  C.J. LITTLER

                                    VS

                        THE REGISTRAR OF THE HIGH COURT & 3 OTHERS

                          

7.

997/17             DOLLY N. NDZABANDZABA                                                    XABA & MANTUNGA

                                    VS

                                    BRUTUS MAVELA NDZABANDZABA & 2 OTHERS

8.

820/17             FNB SWAZILAND (WESBANK)                                                 ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        DUMSANI WILLIAM MAPHANGA & 2 OTHERS

 

9.

326/17             GELMAC (PTY) LTD                                                                 ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        CAPSTAIN INVESTMENTS & 4 OTHERS

10.

877/17             IRENE KHETSIWE NCANYWA                                                  PILISO SIMELANE

                                    VS

                         NONGCWINA NCANYWA & 3 OTHERS

11.                                 

1725/16           ZANDILE MPUNGOSE                                                              MKHWANAZI

                                    VS

                        WANDILE SIMELANE & 8 OTHERS

12.

568/15             STANLEY GWEBU                                                                    SB MOTSA

                                    VS

                        NOTSILE SABELA & 3 OTHERS

13.

1042/17           DUDU CYNTHIA MABUZA                                                       WARING

                                    VS

                        PERCY LOVEMORE CAMP & 2 OTHERS

14.

683/17             THE SWAZILAND LAW SOCIETY                                              HOWE MASUKU

                                    VS                                                                                NSIBANDE

                        VUSI KUNENE

15.

1002/17           TURK MOTORS (PTY) LTD                                                       NE GININDZA

                                    VS

                        RIZWAN MAGUDA & 4 OTHERS

16.

926/17             KRAFT FOODS (PTY) LTD                                                         ROBINSON BERTRAM

                                    VS      

                        OSCAR SIBANDZE & 2 OTHERS

17.

1010/17           P.M.T. (PTY) LTD                                                                     NKOMONDZE

                                    VS

                        STANDARD BANK SWAZILAND & ANOTHER

18.

1401/12           JUSTIN VALENTIM                                                                   ROBINSON BERTRAM

                                    VS

MIDDLETON SIBANDZE

______________________________________________________________________________

19.

2104/16           MAVIS THOKOZILE MKHATSHWA                                          MV DLAMINI

                        VS

                         CEL’MUSA NTSHANGASE & 3 OTHERS

20.

577/17             NTOMBIFUTHI P. DLAMINI & ANOTHER                                MAGAGULA HLOPHE

                                    VS

                        NONDUMISO MAGONGO

21.

547/17             TEMASWATI HAPPY DLAMINI                                                 DUNSEITH      

VS

                        COLANI Z. MASEKO T/A DUSITO TRANS.

                       

22.

1064/17           TENELE PATRICIA DLAMINI                                                    HENWOOD

                                    VS

                        AARON JABULANI MOTSA & 2 OTHERS

23.                                                                        

1009/17           AFRICAN TYRES T/A AUTO CITY (PTY) LTD                             MTM NDLOVU

                                    VS

                        SICUSHA INVESTMENTS (PTY) LTD & ANOTHER

24.      

975/17             MAKHOMBA JEWEL (PTY) LTD                                               NE GININDZA

                                    VS

                        2MEN DISTRIBUTORS (PTY) LTD & 3 OTHERS                                  

25.

863/17             VUSI MTHUPHA                                                                      BS DLAMINI    

                                    VS

                        HOSHOBA KUNENE & 3 OTHERS

26.

1089/17           GEORGE HENWOOD                                                               ROBINSON BERTRAM

                                    VS                                                                               

                        ESTALEIR ISA

27.

1580/12           KS DISTRIBUTORS T/A BUILD PLUS HARDWARE                    MAGAGULA                

                                    VS                    

                        AFROTIM CONSTRUCTION

28.

827/16             NXUMALO DAVID & 70 OTHERS                                            SP MAMBA     

VS

                        PRINCIPAL SECRETARY MINISTRY OF WORKS AND

             TRANSPORT& 2 OTHERS

 

 

 

29.

600/17             DLAMINI NHLANHLA EMMANUEL                                          SP MAMBA

                                    VS

                        PRINCIPAL SECRETARY MINISTRY OF WORKS AND

                           TRANSPORT & 2 OTHERS

30.

273/17             THANDIE TSANDWAYINI DLAMINI                                          MABILA

                                    VS

                        JOYCE MHLANGA & 2 OTHERS                      

31.

345/16             NCOBILE F. VILAKATI (NEE SHONGWE)                                  SITHOLE MAGAGULA

                                    VS

                        MPHUMELELO VILAKATI & 2 OTHERS

32.

242/16                  MDUMISENI MFANISENI MZIYAKO                                                         ZONKE MAGAGULA

                                    VS

                        SONNYBOY MAGAGULA & 3 OTHERS

33.

951/17             BONGINKHOSI JAMES MAZIYA                                               ZONKE MAGAGULA

                                     VS

                        REGISTRAR OF BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS &

                        3 OTHERS

______________________________________________________________________________

34.

2104/16           MAVIS THOKOZILE MKHATSHWA                                          M.V. DLAMINI

                        VS

                         CELMUSA NTSHANGASE & 3 OTHERS

35.

1021/17           LA FAVORITE KITCHENS CC                                                    HENWOOD

                                    VS                   

                        HAJA INVESTMENTS (PTY) LTD

36.

953/17             NANDI BUSISIWE FUPHE N.O. & ANOTHER                            MAGAGULA HLOPHE

                                    VS                                                                               

                        DR BUTARE RUKUNDO & ANOTHER

37.      

927/17             SWAZILAND LOTTERY TRUST (PTY) LTD                                 MAGAGULA HLOPHE 

                                    VS                    

                        SWAZILAND REVENUE AUTHORITY

38.      

924/17             STANDARD BANK SWAZILAND                                                MNGOMEZULU

                                       VS

                        ALIN NEWTON CHAMBERS

39.

3561/06           CYNTHIA MPHOE DLAMINI                                                    JUSTICE M. MAVUSO

                        VS

                         CLEOPAS SIPHO DLAMINI & 10 OTHERS

40.

1539/11           NEDBANK SWAZILAND                                                            SV MDLADLA

                                    VS                   

                        SDM SALES & MARKETING (PTY) LTD & 3 OTHERS

41.

1144/16           WOLGANG HEINRICH MINK                                                   MKHWANAZI

                                    VS                                                                               

                        SAMKELISIWE N. VILAKATI & 2 OTHERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE C. MAPHANGA

4 AUGUST 2017

COURT “E”

1.

504/17             AG THOMAS (PTY) LTD                                               WARING

                                    VS

                        HEPTAGON CIVILS (PTY) LTD                                      BS DLAMINI

______________________________________________________________________________

2.

129/15             SWAZILAND DEV. & SAVINGS BANK                           MLANGENI

                                    VS

                        NKAMBULE PHINEAS BUTTER                                    NKOMONDZE

 

3.

2049/16           CENTRAL BANK OF SWAZILAND                                 ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        PRESIDING JUDGE OF THE INDUSTRIAL

                           COURT & ANOTHER                                                ZONKE MAGAGULA

4.

1743/15           SOLOMON JULY SUKATI                                             MKHWANAZI

                                    VS

                        DPP & 2 OTHERS                                                         AG

5.

1667/13           LOBULAWO INVESTMENTS (LENGE POULTRY)          THWALA

                                    VS

                        EAGLES MILLING (PTY) LTD (CRANE FEEDS)              BOXSHALL-SMITH           

                     

6.

24/17               HHOHHO REGIONAL POOL ASSOCIATION                 SV MDLADLA

                                    VS

                        BILLIARDS ASSOCIATION OF SD & 7 OTHERS

                        TR MASEKO

7.

737/17             MFUNDO MBUSO DLAMINI                                       HOWE MASUKU

                                    VS

                        PHUMELELA MALINDZISA                                          MABILA                                  

8.

443/17             MBHILIBHI (PTY) LTD                                                  WARING

                                    VS

                        KUKHANYA CIVIL ENGINEERING                                 SV MDLADLA

                     

 

 

9.

705/17             ZAFAR TAZEEM PAK                                                    SITHOLE MAGAGULA

                                    VS                               

                        THE NATIONAL COMMISSIONER OF POLICE

                        & 4 OTHERS                                                                AG

10.

122/17             XOLISA MABUZA                                                         SV MDLADLA

                                    VS

                         ANITA HAYES                                                              NKOMONDZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE D. TSHABALALA

                                                            4TH AUGUST 2017

                                                              COURT “ F”

 

MANZINI

 

1. 319/17                     SANDILE MAPHUZA MASILELA

2. 10/17                       THEMBELA NDWANDWE

3. 236/17                     KHETHOKUHLE SIHLONGONYANE

 

PIGGS PEAK

1. 153/17                     CEDUSIZI NDZIMANDZE

2. 96/17                       FANA MDUDUZI SIMELANE

3. 235/17                     SEBENELE MKHWANAZI

 

 

BIG BEND

237/17                         MZIKAYIFANI BRIAN TSABEDZE

 

SIDWASHINI

1. 101/17                     THABISO MZILIKAZI KHUMALO

2. 309/17                     MFANASIBILI GAMA

3. 308/17                     THABISO XOLILE KHUMALO

4. 218/17                     AYANDA MDUDUZI MAZIYA

 

NHLANGANO

1. 316/17                     MAJAHA MBOKAZI

2. 303/17                     MFUNDO MLAMBO

3. 305/17                     MANQOBA MSIBI

4. 232/17                     SALEBONA MKHATSHWA

5. 233/17                     MANDLA NGWENYA

6. 317/17                     MDUDUZI DUBE

7. 123/17                     SIPHO MDLULI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RULE 45(13) (i) BEFORE THE HON JUSTICE D. TSHABALALA

4TH AUGUST 2017

       

COURT “F”

 

CASE NO.                 PARTIES                                                      ATTORNEY/S

1.

521/17             SCAFF PRO SOLUTION SWAZILAND                SV MDLADLA        

        VS

                        UBUNTU SCAFFOLDING & CONSTRUCTION

 

 

2.

1894/15           SWAZILAND DEV. & SAVINGS BANK             ROBINSON BERTRAM

                                                VS

                        BONGANI ELLIOT DLAMINI

 

 

3.

497/15             SWAZILAND ROYAL INSURANCE CORP        SV MDLADLA        

                                                VS

                        MUSA SIFISO MLOTSA & ANOTHER

                                   

4.

1232/13           SWAZILAND DEV. FINACE CORP.                    ROBINSON BERTRAM

            VS

                        TATABB INVESTMENTS & ANOTHER

 

 

5.

1973/16           SWAZILAND DEV. FINANCE CORP.                             SV MDLADLA                                   

                                                VS

                        THEMBA HITLER MAKHANYA & ANOTHER

                                  

6.

1457/13           SWAZILAND DEV. FINANCE CORP                  ROBINSON BERTRAM

VS

                        DLAMINI SIBONISO GARATH

 

7.

1367/10           UNION TILES (PTY) LTD                                       MAGAGULA HLOPHE

                                                VS

                        TATABB INVESTMENTS & 2 OTHERS

 

 

 

 DEFAULT JUDGEMENTS BEFORE THE HON JUSTICE D. TSHABALALA

4TH AUGUST 2017

COURT “F”

 

 

CASE NO.                 PARTIES                                                      ATTORNEY/S

1.

1000/17           TARSUS DISTRIBUTION (PTY) LTD                   CURRIE-WRIGHT ASS

        VS

                        SLOMOES CORPORATION (PTY) LTD

 

 

2.

2074/16           AFRISON OILS (PTY) LTD                                    XABA& MAVHUNGA

                                                VS

                        CHRISILDA TRANSPORT COMPANY (PTY) LTD

                                                           

3.      

912/17             STANDARD BANK SWAZILAND LIMITED      MNGOMEZULU

                                                VS

                        BANDRON THE HANDYMAN INVESTMENTS

                        (PTY) LTD

                                   

4.

848/17             MRD IRRIGATION CC                                           C.J. LITTLER & CO

            VS

UMBOMBO WENDLOVU MULTI PURPOSE

CO-OPERATION SOCIETY LIMITED

______________________________________________________________________________

5.      

678/17             FUCHS LUBRICANTS (PTY) LTD                        BOXSHALL-SMITH

                                                VS

                        PRIME TRUCKING & LOGISTICTS (PTY)

                        LTD & ANOTHER

                                   

6.        

950/17             UNION SUPPLIES (PTY) LTD                               L.R. MAMBA

                                                VS

                        VONNI’S PRINTERS (PTY) LTD  

                                   

7.      

2045/16           SWAZILAND DEV. & SAVINGS BANK             ROBINSON BERTRAM

                                                VS

                        TC AUTO SERVICES (PTY) LTD &

                        2 OTHERS

                                   

 

8.

971/17             FIRST NATIONAL BANK SWAZILAND             MNGOMETULU

            VS

GILLO (PTY) LTD & ANOTHER

______________________________________________________________________________

9.                                                        

980/17             AD ENTERPRISES (PTY) LTD                               SIMELANE MTSHALI

                                                VS

                        YEBO BAKERY (PTY) LTD

                                   

10.

934/17             SWAZILAND BUILDING SOCIETY                    SV MDLADLA

            VS

LUNGANI NGWENYA

______________________________________________________________________________

11.                                                      

233/16             MALINGA & MALINGA INC.                               MALINGA & MALINGA

                                                VS

                        MANDLA J. SIBANDZE

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENT APPLICATIONS BEFORE THE HONOURABLE

 

JUSTICE D. TSHABALALA

 

4TH AUGUST 2017

 

COURT “F”