Motion Court Roll

Court: 
High Court
Date: 
03 May 2018

         cj logo5                                                                    IN THE HIGH COURT OF SWAZILAND

 

 

 

CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE S.A NKOSI

4TH MAY 2018

COURT ‘ B ’

 

 

1.

1608/10     WATSON NJABULO MTHEMBU       KHUMALO-NGCAMPHALALA

                             VS

                    THE CMAC ARBITRATOR                           ROBINSON BERTRAM

                   LORRAINE ZWANE & ANOTHER

 

2.

1239/17     RUDOLPH MAZIYA N.O                              ATTORNEY GENERAL

                  &ANOTHER

                             VS

                   ALBERT GULWAKO & ANOTHER          IN PERSON

 

3.

1728/17     OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE             HENWOOD

                  COMPANY

                             VS

                   SABELO MASUKU N.O & ANOTHER         HOWE MASUKU

                                                                                    NSIBANDE

4.

1529/17     AFRIMPEX INVESTMENTS (PTY)LTD        HENWOOD

                             VS

                   DATANET (PTY) LIMITED                          SV MDLADLA

                

5.

208/11       VIP PROTECTION                                      MUSA M. SIBANDZE

                    SERVICES (PTY) LTD

                             VS

                   ALBERT GULWAKO & ANOTHER            IN PERSON

 

 

 

3.

1728/17     OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE             HENWOOD

                   COMPANY

                             VS

                   SABELO MASUKU N.O & ANOTHER           HOWE MASUKU

                                                                                       NSIBANDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE T.M. MLANGENI

MBABANE MAGISTRATES’ COURT

4TH MAY 2018

 

CASE NO

ACCUSSED

CENTRE

ATTORNEY

1.124.18

ABSALOM  JOBHA MAMBA

NHLANGANO

SK DLAMINI

       2.117/18

MANDLA SIMELANE

BIG-BEND

MABILA ATTORNEY

       3.481/17

SIBUSISO DLAMINI

BIG-BEND

IN PERSON

A.MATSENJWA

4.381/17

SIMANGA SENZO ZWANE

 

WANDILE CELUMUSA GAMEDZE

REMAND

N.NDLANGAMANDLA

A.MATSENJWA

5.213/18

NAEEM MUHAMMAD

MATSAPHA

SC SIMELANE

M. NXUMALO

6.83/18

MBONGISENI GAMEDZE

BIG-BEND

MNKAMBULE

S.MDLULI

7.136/17

HALALA PHILA MASEKO

SIDVWASHINI

IN PERSON

M. DLAMINI

8.374/8

SIFISO  SIMANGA  DLAMINI

SIDVWASHINI

IN PERSON

A.MATSENJWA

9.121/18

SANELE SONNY MPANZA

REMAND

IN PERSON

M.DLAMINI

10.95/18

NKOSINGIPHILE NDWANDWE

REMAND

IN PERSON

S.MDLULI

11.123/18

KHEHLA MASWAZI DLAMINI

NHLANGANO

DLAMINI-KUNENE

M.DLAMINI

12.63./18

BHEKINKHOSI GWEBU

NHLANGANO

IN PERSON

L. DLAMINI

13.148/18

SIPHO HENDRY MSIBI

 

MBONGISENI MBOY NXUMALO

MATSAPHA

IN PERSON

M.DLAMINI

14.153/18

MANDLA MAGAGULA

ALPHA KHOZA

BAPHELELE BONKHE  MAGAGULA

REMAND

VZ DLAMINI

MANDLA DLAMINI

15.94/18

MCOBIE RONNIE MAPHANGA

PIGG’S PEAK

S.V NHLABATSI

S.MDLULI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE  J. MAGAGULA

4TH  MAY 2018

COURT ‘ C ’

 

 

1.

409/18       CHEN BEI-HSUN & ANOTHER                   NZIMA

                             VS

                   SWAZILAND GOVERNMENT (REX)

_________________________________________________

 

2.

259/15       JACQUELINE KATEMO BAREGENYEZA    N.E GWIJI

                                                                                                         

                             VS                                                                                        

                   JOHN  TUTU KATEMO

 

3.

574/18       MOSES MGCAZO DLAMINI                        ROBINSON

                                                                                      BERTRAM

                             VS

                   DUDU LINAH  DLAMINI(MASILELA)

                   &2 OTHERS

 

4.

1833/17     DUMSILE BONGEKILE                               MADZINANE

                   FAKUDZE(DLAMINI)

                             VS

                   MXOLISI  DONALD FAKUDZE

                  &4 OTHERS

 

5.

1946/15     ISIKHONYANE CHRISTIAN                         MOTSA MAVUSO

                   CHURCH IN ZION

                             VS

                   MAPHINDELA LUKHELA & ANOTHER                

 

 

 

6.

459/18       HAPPY  COLISILE MAVIMBELA                   ROBINSON BERTRAM

                             VS

                   TENANTS SMANGELE  KHUMALO

                  /48 OF HERS  AND 3 OTHERS

 

 

 

7.

1942/15     NKOSINATHI GOODWILL                           V. NHLABATSI

                   LOKOTFWAKO    

                             VS

                   NTOMBIFUTHI NOSIPHO

                   SHONGWE &2 OTHERS

 

8.

345/18       NEDBANK SWAZILAND LIMITED                ROBINSON BERTRAM

                                                                                                         

                             VS                                                                                       

                   GLADANT CONTRACTORS (PTY)

                   LTD & 2 OTHERS

 

9.

221/18       SWAZILAND BUILDING SOCIETY                SV MDLADLA

                             VS

                   SIKHUMBUZO MEMORY SIMELANE

 

10.

536/18       JABULANI MLANGENI                                PROFESSOR

                                                                                      M. DLAMINI

                             VS

                   GUGU MLANGENI (MKHABELA )

                  & 2 OTHERS

 

11.

411/18       SWAZILAND BUILDING SOCIETY               ROBINSON BERTRAM

                             VS

                    SIPHO SABELO THWALA                 

 

12.

45/18         STEVEN MALAZA                                       MAGAGULA&HLOPHE

                             VS

                   THULI DLAMINI(MAGAGULA)

 

13.

566/18       THULI TSELA (MDLULI)&ANOTHER          MKHWANAZI      

                             VS

                   JOHANNES VILAKATI &2 OTHERS

 

 

14.

1482/17     PHUMELELE MNGOMEZULU                    C.J LITTLER

                                                                                                        

                             VS                                                                                       

                   MAVA SIMON SISHUBA

 

15.

414/18       MANZINI TYRES POINT (PTY) LTD              C.J LITTLER

                             VS

                   MVUMENI LOGISTICS

                  (PTY)LTD & ANOTHER

 

16.

296/18       NEDBANK (SWAZILAND) LIMITED             ROBINSON BERTRAM

                             VS

                   SABELO MASUKU N.O & 3 OTHERS

17.

649/18       BUNYE BETFU  BUHLE BETFU                 MTM NDLOVU

                  SAVINGS &CREDIT  CO-OP SOCIETY

                  LTD

                             VS

                   EVERY HOME  FOR CHRIST  SD

18.

565/18       BUNYE BETFU  BUHLE BETFU                 MTM NDLOVU

                  SAVINGS &CREDIT  CO-OP SOCIETY

                  LTD                                                                                

                             VS                                                                                       

                   SCJS TECHNICAL  CENTRE (PTY)LTD

19.

523/18       BUNYE BETFU  BUHLE BETFU                MTM NDLOVU

                  SAVINGS &CREDIT  CO-OP SOCIETY

                  LTD

                  

VS

                   LIKHONO LETFU  INVESTMENTS

 

 

 

20.

522/18        BUNYE BETFU  BUHLE BETFU                 MTM NDLOVU

                  SAVINGS &CREDIT  CO-OP SOCIETY

                  LTD

 

                             VS

                  ALL SORTS INVESTMENTS(PTY)LTD

 

 

21.

521/18       BUNYE BETFU BUHLE BETFU                  MTM NDLOVU

                  SAVINGS &CREDIT CO-OP SOCIETY

                  LTD

 

                             VS

                   SYNETEK INVESTMENTS

                  (PTY)LTD              

 

22.

602/18       VUSUMUZI DUBE                                      MLK NDLANGAMANDLA

                             VS

                   THE NATIONAL COMMISSIONER

                   OF POLICE & 2 OTHERS

 

23.

520/18       SOKOLUHLE HLOBSILE                             S.P MAMBA

                    MAMBA & 8 OTHERS

                             VS

                   NDUMISO MAMBA & 7 OTHERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON.  JUSTICE D. TSHABALALA

4TH MAY, 2018

COURT ‘ D ’

MANZINI REMAND

1.161/18    BHEKI NHLANHLA MAPHANGA

2.169/18     SANDILE DLAMINI

3.170/18    SIFISO LAWRENCE NKOMO

4.171/18    SIBUSISO MATWITWI SHONGWE

5.172/18    CHARLTON THABO MNTAMBO

6.131/18    SIFISO NORMAN DLAMINI

7.158/18    MANDLA MHLANGA

8.260/17    SIYABONGA MOTSA

                   MTHOKOZISI MAKHANYA

 

SIDVWASHINI

1.128/18    THULANE DLAMINI

2. 114/18   VELAKHE NDZINISA

 

BIG –BEND

129/18       SIPHAMANDLA SHONGWE

PIGGS PEAK

130/18          MDUDUZI DLAMINI

MATSAPHA

155/18          MANDLENKHOSI LUSHABA

 

NHLANGANO

163/18          MFANAFUTHI BENEDICT SIMELANE

 

RULE 45 (13) (i) BEFORE THE HON JUSTICE  D. TSHABALALA

4TH MAY 2018

                             COURT “D”

CASE NO.            PARTIES                                                 ATTORNEY/S

1.

1203/16           SD DEVELOPMENT & SAVINGS BANK           ROBINSON

                                      VS                                                       BERTRAM

                        SIFISO PATRICK DLAMINI

2.

719/16             INDLELO INVESTMENTS T/A                         PM DLAMINI

                        AMANDLA

                                     VS

                     LUNGILE NOMPHUMELELO MDLULI

                    & 2 OTHERS

3.

1404/14        INDLELO INVESTMENTS T/A AMANDLA                   P.M DLAMINI

                                      VS

                   GLADWELL GADLA DLAMINI &2 OTHERS                              

4.

1478/15     INDLELO INVESTMENTS T/A                               PM DLAMINI

                        AMANDLA

 

                                      VS

                   NHLANHLA KENNETH DLAMINI &

                  2 OTHERS

 

5.

1483/15         INGULA COMMERCIAL                                    S.V MDLADLA

FINANCE (PTY) LTD   

                                      VS                                                  

                        PHILLIP FANELO DLAMINI

6.

363/16           SD DEVELOPMENT &SAVINGS BANK             ROBINSON

                                      VS                                                     BERTRAM

                   GOODWILL DLAMINI

7.

1818/15     SD DEVELOPMENT &SAVINGS BANK                ROBINSON

                                      VS                                                     BERTRAM

                   SIKHUMBUZO GRACIOUS MNDZEBELE                       

 

 

 

8.

1612/15     GALP SWAZILAND (PTY) LTD                              ROBINSON

                                                                                                BERTRAM

                                      VS

                   SYZO INVESTMENTS (PTY) LTD

9.

1113/13     SD DEVELOPMENT FINANCE CORP.                   ROBINSON

                                                                                              BERTRAM

                                      VS                                                  

                    NJOMA DEVELOPERS (PTY) LTD

                    & ANOTHER

10.

858/17       SD DEVELOPMENT &SAVINGS BANK                 ROBINSON

                                     VS                                                     BERTRAM

                   SWIFT FRIENDS (PTY) LTD&2 OTHERS

11.

4372/07     SD DEVELOPMENT FINANCE CORP.                 ROBINSON

                                      VS                                                     BERTRAM

         LUCKY TSABEDZE

 

                   

12.

1537/17     TAKURA PROJECTS (PTY)LTD                            HOWE MASUKU

                                     VS                                                     NSIBANDE

                   NGELA DISTRIBUTORS (PTY)LTD

13.

5/15           NGWANE MILLS T/A                                            ROBINSON

                  FEEDMASTER SWAZILAND                                  BERTRAM

                                      VS                                                    

         MANGE FANA T/A LEAN &FRESH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFAULT JUDGMENTS BEFORE THE HON JUSTICE D. TSHABALALA

4TH MAY, 2018
COURT “ D ”

 

CASE NO.            PARTIES                                                    ATTORNEY/S

1.

550/18           CASH SECURITY SERVICES (PTY)LTD            WARING

                                      VS

                       MATATA RETAIL SERVICES

                      T/A NKONYENI          

2.

381/18           LOBAMBA SERVICE STATION (PTY)LTD                   MKHWANAZI

                                     VS

                       RECON TRANSPORTATION SOLUTION

3.

1537/17         TAKUZA PROJECTS (PTY)LTD                         HOWE MASUKU

                                                                                               

                                      VS

                     TUGELA DITRIBUTORS (PTY) LTD

                              

4.

514/18          NEDBANK (SWAZILAND)LIMITED                     HENWOOD

                                                VS

                             THULISILE MESSIAH BHEMBE

                                                           

5.

474/18           NEDBANK (SWAZILAND)LIMITED                    HENWOOD

                                     VS

                       THULANI STANFORD MALINGA

6.

497/18           CYPRIAN M. LUKHELE                                    SITHOLE       

                                                                                                &MAGAGULA

                                      VS

                      KHULILE  J. DLAMINI

                              

7.

420/18          LUBANE SAVINGS & CREDIT                           HOWE MASUKU

                     CO-OP SOCIETY                                                 NSIBANDE

                                                VS

                             MAVIS MAVI HLOPHE

                                                           

 

 

8.

1798/17        NTSETSELELO NXUMALO                                MABILA

                                                VS

                        SIBONGILE ETHEL DUBE

                                                           

9.

472/18       NAKIWE NGOZO                                                  MABILA

                                     VS

                   SABELO MAKHATHINI

10.

540/18       NEDBANK (SWAZILAND) LIMITED                       ROBINSON

                                      VS                                                     BERTRAM

                   NGALE ENTERPRISES (PTY)

                   LTD &ANOTHER

                              

11.

418/17          THE ATTORNEY GENERAL                               ATTORNEY

                                                VS                                                                   GENERAL

                             DR MBONGENI DLAMINI