Motion Court Roll - 28 April 2017

Court: 
High Court
Date: 
28 April 2017

 

 

cj logo5                                                                                 IN THE HIGH COURT OF  SWAZILAND

 

CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE T. HLOPHE

28TH APRIL, 2017

COURT “B”

 

1.

153/17             DIESEL  ELECTRIC SWAZILAND  LTD             XABA & MAVHUNGA

                                    VS

                        IBEX  INVESTMENTS (PTY)LTD                          HENWOOD

______________________________________________________________________________

2.

2624/01           MADLENGA  FARMERS                                        ROBINSON  BERTRAM

                        IRRIGATION  SCHEME

                                    VS

                        THE NATIONAL  COMMISSIONER                     S.K  DLAMINI

                        OF POLICE & 3 OTHERS

3.

1892/15           ROBS PLANT  HIRE AND CIVIL                         SC DLAMINI

                        WORKS (PTY)LTD

                                    VS

                        ROOTS  CONSTRUCTION  (PTY)LTD                  S.V MDLADLA

4.

1927/16           BONGANI  EPHRAIM  NTSHALINSTHALI       SITHOLE & MAGAGULA

                                    VS

                        MVELI  ADAM  BRIGHTWELL MTHETHWA     S.V MDLADLA

                       & 3 OTHERS

_________________________________________________

5.

2125/16           HAMILTON SIPHO DLAMINI                              BEN J. SIMELANE

                                    VS

                        EUNICE MBHAMALI & 2 OTHERS                     SP MAMBA

 

 

 

 

 

 

 

6.

285/17             ABRAHAMA MATHUNJWA                                 B.S  DLAMINI & ASS.

                       & 4 OTHERS

                                    VS

                        SHISELWENI REGIONAL                                                 ATTORNEY GENERAL

                       ADMINISTRATOR & ANOTHER

 

 

7.

1307/14           KWALINI (PTY) LTD                                              HENWOOD

                                    VS

                        AFROTIM CONSTRUCTION                                 MKHABELA ATT.

 

 

 

8.

253/15             MOHAMED ISHMAIL TILLY                                MTM NDLOVU

                                    VS

                        MUSA LEON DLAMINI & ANOTHER                 SV MDLADLA

9.

354/17             MJOZI JOBURG NGWENYA                                 MALINGA& MALINGA

& ANOTHER

                                    VS

                        SABELO LOUIS DLAMINI & 4 OTHERS            MP NDLANGAMANDLA

10.

339/17             JUSTICE NXUMALO                                              MAGAGULA & HLOPHE

                                    VS

                        ALLEN MANGO & 4 OTHERS                              MOTSA MAVUSO

                     

 

11.

11/17               VUYOLWETHU VUYO KHUMALO                    ZONKE MAGAGULA

                                    VS

                        PRINCIPAL  MAGISTRATE FLORENCE            ATTORNEY GENERAL

                        MSIBI N.O & 2 OTHERS

12.

1798/16           SANDILE  SICELO ZIKALALA                            MABILA

                                    VS

                        MICHAEL ZIKALALA  & 3 OTHERS                   ATTORNEY GENERAL

                     

 

 

 

 

 

 

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE M. DLAMINI

28TH  APRIL 2017

      COURT “D”

                                         

CASE NO.           ACCUSED                          CENTRE                     ATTORNEYS

 

 
 

 

 

 

1.51/17            JUBALIVE CASPER  ZWANE         MATSAPHA            B.V PHAKATHI/ K                                   

                                                                                                                        MNGOMEZULU

2.115/17          MENZI MFONO SHONGWE          BIG BEND                 IN PERSON/

                                                                                                                        K/MNGOMEZULU                                                              

3.119/17          BHEKISISA MAMBA                      BIG BEND                 B.S DLAMINI

& ASS /A         MATSENJWA                                                              

4.143/17          ERIC S. MAGAGULA                     BIG BEND                IN PERSON/P.M  

                                                                                                                        MKHATSHWA

5. 151/17     1.BONGUMUSA M MNGOMETULU BIG BEND                 IN PERSON/

                    2.NKOSIYAZI  N. MNGOMETULU                                        K/MNGOMEZULU                                                                                  

                                                                         

 

6. 140/15  MAKHOSATSINI SHONGWE               NHLANGANO         IN PERSON/

                                                                                                                        K/MNGOMEZULU

7. 141/15         AMOS NKOSI                                   NHLANGANO         IN PERSON/                                                                                                                                      P.MKHATSHWA

8. 141/17         MJAPHANE MANYATSI                NHLANGANO         IN PERSON/                                                                                                                                      P.MKHATSHWA

9.149/17        1.NOMPHUMELEO  NHLENGETFWA            MAWELAWELA           IN PERSON/

                                                                                                                        K/MNGOMEZULU

                        2.CIMEZILE SIHLONGONYANE

10. 422/15        JABU SMALLY  DLUDLU                  MANZINI                   IN PERSON/

                                                                                                                        K/MNGOMEZULU

11.462/15 TERRENCE TREVOR STEENKAMP    MANZINI                 

12.125/16 SIZWE MKHABELA                              MANZINI

13.32/17    SABELO  DLAMINI                                 MANZINI                   IN PERSON/B.

14.102/17  SIFISO  MUZI SHONGWE                                    MANZINI                    IN PERSON/

                                                                                                                        A. MATSENJWA

15.127/17   MPHUMUZI  MOTSA                              MANZINI                   IN PERSON/B

                                                                                                                         FAKUDZE

16.124/17  SENZO  ABANTU NDLOVU                   MANZINI                   IN PERSON/

                                                                                                                        K/MNGOMEZULU

17. 135/17  MCONDISI CHARLES GAMEDZE    MANZINI                  IN PERSON/ P.

                                                                                                                        MKHATSHWA

 

18.142/17    VUSI KENNETH DLAMINI               MANZINI                  IN PERSON/

                                                                                                                        P.MKHATSHWA

 

19.142/17     KWAZI  S. MLAMBO                         MANZINI                  IN PERSON/

                                                                                                                        P.MKHATSHWA

20.130/17     MBONGISENI MAGAGULA                        PIGGS PEAK            IN PERSON

                                                                                                                         B. FAKUDZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED  ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE S.A NKOSI

28TH APRIL, 2017

                COURT “E”

 

 

1.

512/17             SWZ  NATIONAL  PROVIDENT  FUND  BOARD         WARING

                                    VS

                         KENNETH  VAN  ZYL ______________________________________________

2.

1680/09           THEMBA MAKHANYA                                                      RODRIGUES

                                    VS

                        KARGO MOTORS & SPARES  LTD                                  HENWOOD

3.

645/16             SWAZILAND DEVELOPMENT                             ROBINSON  BERTRAM

                        & SAVINGS BANK

                                    VS

                        ZONKE MAGAGULA  N.O  ANOTHER                 ZONKE MAGAGULA

4.

2064/16           NONHLANHLA PRINCESS DLAMINI                MABILA

                                    VS

                        ELLEN  NOMSA  DLAMINI                                   BEN J. SIMELANE

                        (BORN MKHONTA) & 3  OTHERS

5.

42/17               FLORAH  DLAMINI  N.O                                       ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        PHINDA  DLAMINI & 4 OTHERS

6.

333/17             STANDARD  BANK  SWAZILAND                       S.V  MDLADLA

                                    VS

                        VUVULANE  MULTI –PURPOSE

                       CO- OPERATIVE  & 7 OTHERS

7.

518/17             CROOKES PLANTATIONS  LTD                          HENWOOD

                                    VS

                        THE  COMMISSIONER GENERAL FOR SRA

 

8.

444/17             HLENGIWE PHUMAPHI NKAMBULE                MABILA

                                    VS

                        WALTER  MDUDUZI SHONGWE  & 2 OTHERS

 

 

 

 

9.

1226/15           FNB  SWAZILAND                                                  ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        BOB  NDZIMANDZE

 

10.

1920/16           SORAYA  OSWIN  ABBAS                                                 MLANGENI & CO.

                                    VS

                        THE LIQUIDATOR –OSHUT                                 HENWOOD

                       (PTY)LTD & 4  OTHERS

11.

474/17             GIDEON  MHLONGO                                             HOWE

                                    VS

                        G-FORCE  AUTO  GARAGE

12.

1953/16           TAMEN  LINK INSTMENTS  LTD                                      ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        HAJA INVESTMENTYS  LTD &ANOTHER        SITHOLE & MAGAGULA                        

13.

726/15             MANDLA HENRY MKHUMBUZA                        SC  DLAMINI                     

                                    VS

                        SINCEMPHETELO MVA FUND                            HOWE

14.

549/17             VUSI  MAMBA                                                         B ZWANE

                                    VS

                        THE PRESIDENT OF  LUBULINI  SWAZI          ATTORNEY GENERAL

                        NATIONAL COURT  &     ANOTHER

15.

1737/14           SOLWAKO GADI MACWELE                               MP SIMELANE

                                    VS

                        SIFISO  NDWANDWE  & 2 OTHERS                    JUSTICE MZIZI ATT.

16.

562/17             SAMUEL  VUSIMUZI GAMEDZE                                     BHEMBE ATT.

                                 VS

                        VUSI MAZIYA  & 2 OTHERS

17.

532/17             THABSILE  MADOLINI NDWANDWE               V.Z  DLAMINI

                                    VS

                        SIPHIWE  GOODNESS HLOPHE  &  ANOTHER

 

 

 

18.

2162/16           ZANDILE  ZINHLE NHLEBELA                            MAGAGULA & HLOPHE

 (BORN MAZIYA)

                                    VS

BONGANI  ZWELIBANZI  NHLEBELA              SIMELANE-MTSHALI

 

 

19.

1179/16           CAROL DU-PONT (NEE PREAT)                          HOWE

                        VS

                         SEBASTIAN PHILLIP DU-PONT                         RODRIGUES

20.

64/17               MBULUZI GAME  RESERVES                              HENWOOD 

                                    VS

                        IRONWOOD (PTY)LTD                                          NKOMONDZE

 

21.

441/17             NONKHULEKO  ELAINE MAKHANYA               T.L  DLAMINI

(BORN MASUKU)

                                    VS

                        MANDLA  VINCENT  MAKHANYA

                       & 2 OTHERS 

                       

 

22.

462/17             NOSIPHO  MTSETFWA (DLAMINI)                     MKHWANAZI

                                    VS

                        MASHIKIZELA  MCOLISI MTSETFWA              MBHAMALI

23.

553/17             MZWANDILE SOBANDLA  DLAMINI               MS DLAMINI LEGAL

                                    VS

                        THE MASTER  OF THE HIGH

                        COURT & ANOTHER

24.

555/17             THOMAS INVESTMENTS  CORP.                          WARING

                                    VS

                        LAZUI ENGINEERING  LTD & ANOTHER                               

25.

1928/15           SISEKELO  HIGH SCHOOL                                                 ZONKE  MAGAGULA

                                    VS

                        VICTOR FRUITWIRTH  & ANOTHER                 WARING

 

                         

 

 

 

 

26.

533/17             S.K DLAMINI & COMPANY                                  SK DLAMINI

                                    VS

                        SAINT  JULIANAH’S CONVENT 

                        (PTY) LTD & 3 OTHERS

 

27.

572/17             SWZ DELOPMENT  FINANCE                              ROBINSON BERTRAM

                       CORPORATION       

                                    VS

                        DOMINIC   SIBUSISO  DLAMINI

                       

 

28.

258/17             MAKHOSINI  NDWANDWE  & 23 OTHERS        VZ DLAMINI

                                    VS

                        MAJALIMANE MVILA & 4 OTHERS

 

29.

311/17             STD BANK SWAZILAND                                      MNGOMEZULU ATT.

                                    VS

                        BETHNOZ  INVESTMENTS LTD & 4 OTHERS

 

30.

1974/16           SIPHO  HEBRON  MASANGO                              MNGOMEZULU ATT

                                    VS

                        THE DPP & ANOTHER

31.

341/17             THAMA-MSEKELAVE  INVESTMENT               JUSTICE  M. MAVUSO

                                    VS

                        WESBANK                                                                HENWOOD

32.

584/17             THULANI NTSHANGASE                                      PILISO SIMELANE

                                    VS

                        DANKA  FAKUDZE  & 2 OTHERS

33.

521/17             SCAFF PROSOLUTION  SWZ LTD                       MDLADLA               

                                    VS

                        UBUNTU SCAFFOLDING  AND

                        CONSTRUCTION (PTY)LTD

 

 

 

34.

 

593/17             KENNETH VAN  ZYL                                             IN PERSON

                                    VS

                        SNPPF BOARD                                                         WARING

35.

593/17             KENNETH VAN  ZYL                                             IN PERSON

                                    VS

                        SNPF BOARD                                                           WARING

36.

398/17             FRANK  MARIA MULLER                                                  CHARITY SIMELANE

                                 VS

                        TEMAPHEPHETSE  P. MULLER (MKHALIPHI)

37.

408/017           MUSA NDZABANDZABA & ANOTHER            ROBINSON

                                    VS

                        SAMUKELISIWE DUBE T/A EXCLUSIVE

                        DÉCOR                                                                      M.S. DLAMINI LEGAL

38.

1793/15           JABULILE BEATY DLAMINI                               MTM NDLOVU

                                    VS

                        PHINDA SIBONGINKOSI MATSE &

                        ANOTHER                                                                

39.

1077/015         SWANNEPHA                                                          BHEMBE & NYONI

                                    VS

                        THEMBI NKAMBULE & 2 OTHERS                     M P SIMELANE

40.

1506/016         SIYASPA (PTY)LTD T/A NHLANGANO SPAR 

                                    VS

                        VELAPHI DLAMINI N.O &2 OTHERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENT APPLICATIONS BEFORE THE HON.

JUSTICE T. DLAMINI

 28TH APRIL 2017

                 COURT “F”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE  C. MAPHANGA

28TH APRIL 2017

                                                   MBABANE PRINCIPAL MAGISTRATE

BAIL VARIATION

243/13             SANELE NXUMALO

MANZINI

 

464/15             ZWELITHINI  BHEKI  DLAMINI

260/16             MUSA DLAMINI

                        MXOLISI HOSPICE GWEBU

23/17               ANDRIAS IRA  ZUNGU

                        COLANI  SIBONISO MASUKU

135/17             NKOSINATHI SIZWE MALAMBE

PIGGS PEAK

 

24/17               BHEKI  DLAMINI

150/17             CELANI  SHABANGU

151/17             MKHANGEZI GININDZA

152/17             MHLELISI MKHONTA

153/17             CEDUSIZI  NDZIMANDZE

 

NHLANGANO

404/14             PHINDA  NDLOVU

SIDWASHINI

101/17             MBUTFO HLOPHE

MATSAPHA

85/17               NTOKOZO  DLUDLU

BAIIL VARIATION

136/17             ERIC MAGAZINE MASILELA

 

MANZINI REMAND (URGENT APPLICATION)

154/17             SEBENELE SANELE NKAMBULE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFAULT JUDGMENTS BEFORE THE HON JUSTICE C. MAPHANGA
28TH APRIL 2017

       MBABANE PRINCIPAL MAGISTRATE

 

 

CASE NO.                 PARTIES                                                      ATTORNEY/S

1.

158/17                         TSWELOGOTSO HEALTH SWAZ T/A

PHELA – LIVE WELLNESS CENTRE                  MUSA M. SIBANDZE ATT.

        VS

                                    NOMSA DLAMINI & 2 OTHERS

 

 

2.

442/17                         ADRIAN JACOBS VAN WYK                               WARING

                                                VS

                                    PROFESSIONAL STATIONARY SUPPLIERS (PTY) LTD        

 

 

3.

466/17                         AFRICA  CHICKS  (SWZ) LTD                  SIMELANE,MTSHALI

                                                VS

                                    SIPHOZETHU INVESTMENTS

 

                                   

4.

2171/16                       SWAZIBANK                                                             MNGOMEZULU

            VS

MENZI  VALENTINE  GULE

 

 

 

5.

366/17                         SOUTHERN  TRADING  COMPANY  LTD    ROBINSON

                                                                                                                  BERTRAMS

                                                VS

                                            MING  RZN  INVESTMENTS  T/A  HZ  SURPRISE      

                                           INVESTMENTS &      ANOTHER

6.

387/17                         SWAZI WIRE INDUSTRIES                       FAKUDZE ATT.

                                                VS

                                    LSM DISTRIBUTORS & ANOTHER

 

7.

295/17                         STD BANK SWZ LTD

                                                VS

                                    HAJA INVESTMENTS LTD

 

RULE 45 (13) (i) BEFORE THE HON JUSTICE C. MAPHANGA

 

28TH  APRIL 2017

 

                                                      MBABANE PRINCIPAL MAGISTRATE

 

CASE NO.                 PARTIES                                                      ATTORNEY/S

 

1.

1403/13                       SWAZILAND DEVELOPMENT                 ROBINSON BERTRAM

                                    FINANCE CORPORATION           

        VS

                                    SIPHILILE  INVESTMENTS  & 2 OTHERS

 

 

2.

984/11                         SWAZILAND DEVELOPMENT                 S.V  MDLADLA

                                    FINANCE CORPORATION                       

                                                VS

                                    CASPER NDUKU  GININDZA

                                    T/A LEATHER  AND FUR 

 

 

3.

1045/15                       FIRST FINANCE COMPANY  LTD           S.V MDLADLA

                                                VS

                                    WANDILE REGIONALD DLAMINI

 

                                   

4.

463/13                         SWAZILAND DEVELOPMENT                 S.V MDLADLA

FINANCE  CORPORATION

            VS

GP GENERAL SUPPLIERS  LTD

 & 2 OTHERS

 

 

 

 

 

REGISTRAR/HIGH COURT OF SWAZILAND