MOTION COURT ROLL

Court: 
HIGH COURT
Date: 
01 February 2018

 

cj logo5                                                               IN THE HIGH COURT OF SWAZILAND

 

 

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE Q.  MABUZA PJ

2ND FEBRUARY, 2018

COURT ‘’B’’

BAIL VARIATION

1.      305/16 THANDEKA FUTHI MAMBA

2.      455/16 MDUDUZI SUKATI

 

 

MANZINI REMAND

  1. 24/18   MDUDUZI GREEN ZIKALALA
  2. 23/18   LWAZI MAKHANYA
  3. 22/18   THEMBINKOSI  SIBUSISO MDODENI DLAMINI
  4. 274/18 MANDLA OTTO SIHLONGONYANE

 

BIG BEND CORRECTIONAL

  1. NKOSINATHI THEMBINKOSI GAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFAULT JUDGMENTS BEFORE THE HON JUSTICE Q. MABUZA PJ

2ND FEBRUARY, 2018
 

COURT “B”

 

 

CASE NO.                  PARTIES                                                        ATTORNEY/S

 

1.

1569/17           LAZARUS MAKAMA                                 MABILA

 

                                    VS

                        MUZI SHABANGU

 

 

2.

1786/17           BONGIWE DLAMINI                                  ZONKE MAGAGULA

                                    VS

                        SIMPHIWE SIHLONGONYANE

 

 

3.

1617/17           FNB SWAZILAND LTD                              MNGOMEZULU ATT.

                                    VS

                        KEONA INVESTMENTS & ANOTHER

                                   

                         

4.

1819/17           SUN INTERNATIONAL                               HENWOOD & CO.

                        MANAGEMENT LIMITED

                                    VS

                        MUSA LEON DLAMINI ATTORNEYS

                       &ANOTHER

5.

1774/17           NEDBANK SWZ LIMITED                         ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        ZAMINDLELA DUNCAN DLAMINI

6.

20/18               SWAZILAND BUILDING SOCIETY        ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SANDILE EMMANUEL NDLOVU 

                       & ANOTHER

 

 

 

 

 

 

 

7.

1937/17           SWAZILAND DEVELOPMENT                 ROBINSON BERTRAM

                        & SAVINGS BANK

                                    VS

                        MPHUMELELO SIMELANE t/a

                       SHISELWENI COPIERS                 

8.

1754/17           ATLANTA PRODUCTS LTD                      SIMELANE MTSHALI

 

                                    VS

                        THOMA TRANSPORT LTD

 

 

9.

1702/17           SWAZI WIRE INDUSTRIES LTD              T.M BHEMBE

                                    VS

                        JAMESBORNE INVESTMENTS

                        LTD & ANOTHER

 

 

10.

1678/17           MICHAEL NXUMALO                               MAGONGO DLAMINI

                                    VS

                        GOODMAN MANANA

                                   

                         

11.

1611/17           SPTC

                                    VS

                        V-TRAC INVESTMENTS (PTY) LTD

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RULE 45 (13) (i) BEFORE THE HON JUSTICE Q. MABUZA PJ

2ND FEBRUARY 2018

COURT “B”

                                                 

CASE NO.                 PARTIES                                                      ATTORNEY/S

 

1.

2059/16                       ASALOKHA (PTY) LTD                              ROBINSON BERTRAM

                                                VS

                                   KHETHOPHAYO INVESTMENTS

           LTD T/A BOSS CONSTRUCTION

                                               

2.

1074/17                       ZWANE THANDUXOLO                            ROBINSON BERTRAM

                                                VS

                                    JOSIAH MICHAEL TSABEDZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE M. DLAMINI

2ND FEBRUARY, 2018

COURT “C” 

                                         

CASE NO.           ACCUSED                          CENTRE                     ATTORNEYS

                     

1.510/17          SAMKELISO MTSETFWA              MATSAPHA             N.B MABUZA

                                                                                                                         B. FAKUDZE 

                                                                                                           

2. 389/17         DUMISA PHILEMON MNISI         BIG BEND                MR NHLABATSI

                  SOLOMON MSONGELWA MABILA

 

3.25/18            THANDO MSHAYINA DLAMINI NHLANGANO         DLAMINI/KUNENE

                                                                                                                        DPP

 

4.26/18            SKHUMBUZO SHONGWE                                                DLAMINI/KUNENE

                                                                                                                        DPP

 

5.27/18            JULIA MDLULI                                MAWELAWELA     P.MSIBI

DPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE C. MAPHANGA

                                                2ND  FEBRUARY, 2018

                 COURT “D”

___________________________________________________________________________

 

1.

59/18               MASEMBWA KAFWA JOEL                                 LEO GAMA

                                    VS

                        THE COMMISSIONER 

                       OF POLICE &ANOTHER

__________________________________________________

2.

1921/17           J&L INVESTMENTS T/A REMAX                         MABILA

                        REAL ESTATE SPECIALISTS

                                    VS

                        SABBAR BROTHERS INVESTMENT

 

3.

943/17             DUMSILE THUMBELA                                          VZ DLAMINI

                                    VS

                        MVA FUND

4.

1209/16           MANDLA VILAKATI                                             N.E GININDZA

                                    VS

                        NELSIWE DLAMINI & 3 OTHERS

5.

339/17             MAGANGANE NXUMALO                                   NZIMA & ASS.

                        INVETMENTS (PTY) LTD

                                    VS

                        ZIKHANDLA/BEARER

                        CONSTRUCTION & 2 OTHERS                            

6.

1607/17           SWAZILAND DEVELOPMENT                             ROBINSON BERTRAM

                       AND SAVINGS BANK

                                    VS

                        SAMKELO B. KUNENE     

7.

1887/15           TOM SIMELANE                                                      BEN J SIMELANE

                                    VS

                        THE TSC & ANOTHER

 

8.

1832/16           MPHUMELELO NKILIJI CINDZI                         BEN J. SIMELANE

                                    VS

                        MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

                        & ANOTHER

                                   

9.

245/16             RAYMOND MANDLA NKAMBULE                                MKHWANAZI ATT.

                                    VS

                        DAVID MAKHOSIKHOSI & ANOTHER

 

10.

1920/17           VIANJO PROPERTIES (PTY) LTD                                    RODRIGUES

                                    VS

                        BLUE KEY ROAD SAFETY

                        TECHNOLOGY (PTY) LTD

11.

1733/14           SAMUEL ZONKE NDZABANDZABA                             SIMELANE

                                                                                                                        SHONGWE ATT.

                                    VS

                        PS DPM’S OFFICE & ANOTHER

 

12.

1864/17           FIKILE THINDWA & 2 OTHERS                                       M.E SIMELANE

                                    VS

                        THE MASTER OF THE HIGH 

                        COURT (EH 83/17) & 8 OTHERS

13.

1874/17           ARNASH INVESTMENTS (PTY) LTD                              M.C SIMELANE

                                    VS

                        QUANTUM INVESTMENTS LTD

14.

1144/17           SWAZILAND DEVELOPMENT                             ROBINSON BERTRAM

                       & SAVINGS BANK

                                    VS

                        MNQOBI BAHLE SHONGWE      

15.

1510/16           BARBARA PAIVA JARVIS                                   ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        RICHARD LINION HALL JARVIS

 

 

 

 

16.

1946/15           ISIKHONYANE CHRISTIAN                                MOTSA MAVUSO ATT.

                        CHURCH IN ZION

                                    VS

                        MAPHINDELA LUKHELE & ANOTHER

 

 

17.

1669/17           INTER AGENCIES (PTY) LTD                                           MANYATSI&ASS.

                                    VS

                        CARBON ELECTRICAL & ELECTRONICS

                        LTD & 2 OTHERS

                       

18.

1883/17           THULANI SYDNEY XABA                                                           BHEMBE ATT.

                                    VS

                        DERRICK DUMISA NKAMBULE

 

19.

1699/17           FNB SWAZILAND LTD                                                      MJ MANZINI

                                    VS

                        DEVANDRAN CHETTY N.O & 3 OTHERS

20.

1698/17           FNB SWAZILAND LTD                                                      M.J  MANZINI

                                    VS

                        NEED A PART AND FITMENT 

                       CENTRE LTD & 4 OTHERS

21.

1238/12           SIKHUMBUZO MAKHAZA MAZIYA                             NZIMA

                                    VS

                        SEC & ANOTHER

22.

683/17             THE SWAZILAND LAW SOCIETY                                  HOWE

                                    VS

                        VUSI KUNENE

23.

1639/17           UNION INDUSTRIAL WASHING                                                T. M BHEMBE

                                    VS

                        AMALGAMATED TRADE UNION

                       OF SWZ & 2 OTHERS

 

 

 

 

 

24.

1723/17           MDUDUZI THEMBINKOSI MATSEBULA                      NZIMA

                                    VS

                        RTB & 2 OTHERS

 

25.

152/17             HARRY GINA                                                                       KHUMALO

                                                                                                                         NGCAMPHALALA

                                    VS

                        JULY DLAMINI

 

 

26.

1409/17           BONGANI SIHLONGONYANE                                         KHUMALO

                                                                                                                         NGCAMPHALALA

                                    VS

                        RTB & ANOTHER

 

27.

56/17               FRANCOIS PAUL LOURNES                                            B.ZWANE

                                    VS

                        AFROTIM CONSTRUCTION LTD

28.

1735/17           BOB DLAMINI                                                                     BEN J SIMELANE

                                    VS

                        SPHERE INVESTMENTS LTD

29.

387/16             THANDUXOLO MATSEBULA                                          BEN J SIMELANE

                                    VS

                        THE SWAZILAND GOVERNMENT

 

 

30.

1520/16           NTOMBIFUTHI DLAMINI                                     KHUMALO NGCAMPHALALA

                                    VS

                        HARRY DZIMBA & 3 OTHERS

                       

31.

1517/17           ROBERT ZWANE                                        MANYATSI & ASS

                                    VS

                        SEHLULE MNGADI & 3 OTHERS

 

 

 

 

32.

824/17             SELLINAH NGWENYA                              BEN J SIMELANE

                                    VS

                        BELLA ZWANE & ANOTHER

33.

39/11               SIMON MHLANGA                                     ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        THEMBA NGWENYA 

               

34.

2046/16           CARLOS ALEXANDRE MUIANGA                                 NZIMA

                                    VS

                        THE MINISTRY OF HOME 

                       AFFAIRS & 6 OTHERS

35.

1653/17           MHAMBI SHEPHERD MADZINANE                               DLAMINI-KUNENE

                                    VS

                        GCINAPHI GCEBILE VILAKATI & 2 OTHERS

36.

1148/17           MAKEPISI AMOS VILAKATI                                           SA NKOSI

                                    VS

                        BIGBOY SHABANGU

                    

37.

1909/17           PV CONSTRUCTION LTD                                     BOXSHALL-SMITH

                                    VS

                        THABITHA & BROTHERS                                     N.E GININDZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE D. TSHABALALA

2ND FEBRUARY, 2018

  COURT “E”

__________________________________________________

1.                                               

262/15             G.S CHIPINDA PROPERTY                                         ROBINSON BERTRAM

                        CONSULTANTS (PTY) LTD

                                    VS

                        SAMKELISIWE PETERSON                                        NZIMA

                        N.O & 2 OTHERS

2.

1188/16           PHETSA DLAMINI                                                        MKHWANAZI

                                    VS

                        MALUNGISA G.B.L INVESTMENTS                          DLAMINI-KUNENE

                        LTD & ANOTHER

3.                  

193/17             ABAMBISANE CONSTRUCTION                               BOXSHALL -SMITH

                        SWAZILAND (PTY) LTD

                        VS

            MICRO PROJECTS & 3 OTHERS                                  S.V MDLADLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENT APPLICATIONS BEFORE THE HON.

JUSTICE M. LANGWENYA

2ND FEBRUARY 2018

 COURT”F”