Motion Court Roll 18-10-2018

Court: 
High Court
Date: 
18 October 2018

         cj logo5                                                                       IN THE HIGH COURT OF ESWATINI

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON.  JUSTICE M. MAMBA

19TH OCTOBER, 2018

COURT ‘B’

 

 

 

 

MBABANE

310/18       NTOKOZO DLAMINI

309/18       COLANE KUNENE

REMAND

395/18       MDUDUZI NGWENYA

394/18       SIPHOKUHLE G. MAGAGULA

411/18       SENZO PAUL VILAKATI

                   THABANI INNOCENT ZWANE

                   SIBONGISENI BABHOTI ZWANE

                   NDUMISO MABUZA

311/18       ZAKHELE MNGOMETULU

312/18       BONGANE EPHRAIM MTSETFWA

313/18       SIBUSISO POUNDER MTHOMBENI

417/18       SABELO SIPHESIHLE MTSETFWA

415/18       BANGANI MUZI TFWALA

416/18       NHLANHLA SIHLE LUKHELE

                   SAMKELO PATRICK MTSETFWA

414/18       VUSI KUNENE

413/18       THANDOKUHLE SIMELANE

412/18       SITHEMBISO DAMBAI MAGAGULA

182/18       BAFANA BANELE GAMA

BIG BEND

255/18       SIBONISO SIKELELO GUMEDZE

BAIL VARIATION

162/16       ZAFAR IQBAIL

AKEBER ALI

WASIM RENJLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RULE 45 (13) (i) BEFORE THE HON JUSTICE M.MAMBA                                           19TH OCTOBER, 2018                                                                                 COURT ‘B’

 

 

 

CASE NO.            PARTIES                                                 ATTORNEY/S

1.

498/12            BUSISIWE KHANYILE (DLAMINI)                         BHEMBE ATT.

                                VS

                        SANDLANE ZWANE T/A BULLNOSE

2.

1524/16           SOUTHERN TRADING CO. PTY LTD                    ROBINSON

                             VS

                        NGANGEDOLO GENERAL TRADING & ANOTHER

3.

61/17             SWAZILAND DEVELOPMENT & SAVINGS BANK        ROBINSON

                              VS

                         NOMPUMELELO THWALA

 

4.

395/18/16      NEDBANK SWD LTD                                                 ROBINSON

                             VS

                          GOLDEN BREAD BAKERY (PTY)LTD                     

5.

395/18/16      NEDBANK SWD LTD                                                 ROBINSON

                             VS

                       NGALE ENTERPRISES (PTY)LTD & ANOTHER

6.

239/16           SWAZILAND DEVELOPMENT & SAVINGS BANK        ROBINSON

                              VS

                      FOOD AND DRINKS INVESTMENTS (PTY)LTD

7.

239/16           SWAZILAND DEVELOPMENT & SAVINGS BANK        ROBINSON

                              VS

                      SEBASTIAN PHILLIP DU- PONT

 

8.

742/16       NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                  ROBINSON

                             VS

                   HOME BASE INVESTMENTS

 

9.

1485/18     SWD BUILDING SOCIETY                                              ROBINSON

                             VS

                   BHEKISISA  TENSON NKAMBULE

10.

1847/16     INDLELO INVESTMENTS                                               ROBINSON

                             VS

                   EVERBUILD INVESTMENTS AND 2 OTHERS

11.

281/18       SWD DEVELOPMENT SAVINGS BANK                         ROBINSON

                             VS

                   SINET INVESTMENTS (PTY) LTD  AND 2 OTHERS

12.

447/17       GIDEON  MHLONGO                                                     HOWE

                             VS                                                                        MASUKU

                   G-FORCE  AUTO GARAGE AND ANOTHER                            NSIBANDE

13.

1601/14     SOMKHELE  ENVIRONMENTAL & MANAGEMENT      

                   CONSULTANTS  (PTY) LTD                                            ROBINSON

                             VS

                   LCC CAPITAL CONSULTING (PTY) LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFAULT JUDGMENTS BEFORE THE HON JUSTICE M. MAMBA

19TH OCTOBER, 2018

COURT ‘B’

 

 

 

CASE NO.            PARTIES                                                    ATTORNEY/S

1.

931/18           MDUDUZI MABUZA                                               SV MDLADLA

                             VS

                       SANDILE N. DLAMINI

2.

1501/01        SWD GOVERNMENT                                               A.G

                             VS

                      MUSA LEON DLAMINI

3.

1355/18        EMILDO MPANZA                                                     HOWE

                             VS

                       UNCLE JOE’S BREAKDOWN SERVICES &

                       GARAGE (PTY)LTD & ANOTHER                             

4.

1490/18        PUBLIC PENSION SERVICES FUND                      LR MAMBA

                             VS

                      INTITUTE FOR HEALTH MEASUREMENT

5.
1485/18       SWD BUILDING SOCIETY                                         ROBINSON

                             VS

                     BHEKISISA TENSON NKAMBULE

 

6.

1492/18     MORMOND ELECTRICAL CONTRACTORS              HENWOOD

                             VS

                   THE LUKE COMMISSION

7.

1526/18     FNB SWD LTD                                                           MJ MANZINI

                          VS

                   PETER SENZO MASEKO

8.

1540/18     HARD COZE TECHNOLOGIES (PTY)LTD                  ROBINSON

                             VS

                   CORPORATE DEVELOPMENT/TRAINING CENTER

UNCONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE T.DLAMINI

19TH OCTOBER 2018

COURT ‘F’

 

 

 

1.

3022/07     VUSI ZIKALALA                                                        ROBINSON

                             VS

                   MANDLA DLAMINI & ANOTHER      

2.

1325/18     LONDON HENWOOD                                       ZONKE MAGAGULA

                             VS

                   SIFISO STANLEY DLAMINI                                       

3.

1473/18     THEMBA NHLABATSI                                              MNGOMEZULU

                             VS

                   ALICE SIBONGILE ZWANE & 2 OTHERS

4.

749/18       GLOBEFLIGH SWD (PTY)LTD                                 SIMELANE

                             VS                                                                  MTSHALI

                   EVOLUTION MEDIA(PTY)LTD T/A BRANDING

5.

1398/17     SD NATIONAL PROVIDENT FUND BOARD               WARING

                             VS

                   ESTEL (PTY)LTD

 

6.

1144/18     NEDBANK SWD LTD                                                 HENWOOD

                             VS

                   NKANYEZI MBUYISENI SHABANGU

7.

284/17       STANDARD BANK SWD LTD                                     ROBINSON

                             VS

                   LAZARON INVESTMENTS (PTY)LTD T/A LIQUIR

                   CITY

8.

1511/18     NQOBILE MKHUMANE                                           MNGOMEZULU

                             VS

                   SIYASINDZA CLINIC & DISPENSARY (PTY)LTD

                   3 OTHERS

 

9.

1168/18     TINY MDAYI MTHETHWA                                        L.M. SIMELANE

                          VS

                   ROSE WINILE DLAMINI

10.

1265/18     MDUDUZI DLAMINI                                               HOWE MASUKU

                             VS

                   THOKO MALAZA

11.

1360/18     MAZIBUKO MNDENI                                               ZONKE

                             VS

                   BIT DRYWALL - SWD

12.

1478/18     MELUSI NGCWANE                                                  MLK

     VS                                                              NDLANGAMANDLA

PATIENCE BHISHA & 2 OTHERS

13.

644/18       DU – VAN DEVELOPERS(PTY)LTD                              WARING

                         VS

                   WAVUNA INVESTMENTS (PTY)LTD                     

14.

147/18       KWASA INVESTMENTS & TRUST CO.                      HENWOOD

                             VS

                   KIAAT VALLEY ESTATES (PTY)LTD

_____________________________________________________________________________

15.

1452/18     SIKHUMBUZO FOUNDATION                                    MBHAMALI

                             VS

                   MATSAFENI INVESTMENTS (PTY)LTD & ANOTHER _____________________________________________________________________________16.

1128/18     KHETSIWE SIKHONDZE                                            ROBINSON

                             VS

                   DELISA KUNENE

 

 

17.

1355/15     OSCAR MKHABELA                                                 BHEMBE ATT.

                             VS

                   SIFISO LUTHER BHEMBE

18.

1252/18     CASHBUILD SWD (PTY)LTD                                   THWALA

                             VS

                   KUKHANYA (PTY)LTD

19.

1508/18     SIBUSISO NHLANHLA NCONGWANE                     NZIMA

                             VS

                   BHEKI CYPRIAN TSHABALALA & 2 OTHERS

20.

1539/18     THE MASTER OF THE HIGH COURT                   A.G

                             VS

                   LATE ABBEY ABEDNIGO MAMBA & 8 OTHERS

                   (ALEX MATHENDELE MAMBA EXECUTOR ESTATE)

21.

1520/16     NTOMBIFUTHI SHARON DLAMINI                       ZONKE

                             VS

                   HARRY DZIMBA & 3 OTHERS

 

 

 

 

22.

1742/17     SWD REVENUE AUTHOURITY & 3 OTHERS       ROBINSON

                             VS

                   PRESIDING JUDGE OF THE INDUSTRIAL

                   COURT OF APPEAL & 2 OTHERS

23.

1547/18     SD DEVELOPMENT AND SAVINGS BANK           MLANGENI

                             VS

                   BRIDGE INVESTMENTS T/A BRIDGE AUTO SPARES

24.

1545/18     REGINAH PHUMZILE SKHOSANA                       SV MDLADLA

                             VS

                   THEMBA VICTOR SKHOSANA N.O. & 3 OTHERS

25.

1530/18     FIKILE DLAMINI                                                   MASINA MZIZI

                             VS

                   SITAWUTENTELA SAVINGS & CO-OP SOCIETY

                   & 2 OTHERS

26.

735/18       S.C. DLAMINI FAMILY TRUST                              T.L DLAMINI

                             VS

                   ARLENE PAT DIAMOND

 

 

 

27.

1145/18     NEDBANK SWD LTD                                            SV MDLADLA

                          VS

                   CYRIL SIBUSISO KHOZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE J.MAGAGULA

19TH OCTOBER 2018

COURT ‘G’

 

1.

846/18       SD DEVELOPMENT & SAVINGS BANK                     ROBINSON

                             VS

                   MANDWANBANE FARMS (PTY)LTD & 2 OTHERS              V.Z. DLAMINI

2.

848/18       SD DEVELOPMENT & SAVINGS BANK                     ROBINSON

                             VS

                   INDVUNDUNDWANE YANGINDZI INVESTMENTS     V.Z. DLAMINI

                   (PTY)LTD & ANOTHER

         

3.

1097/18     BALENI INVESTMENTS                                             MTM NDLOVU

                           VS

                   BHEKI ALEX KHUMALO                                           MAGONGO

4.

1144/17      SD DEVELOPMENT & SAVINGS BANK                    MABILA ATT.

                             VS

                   MNQOBI BAHLE SHONGWE                                     ROBINSON

5.                                  

1283/18     ATTORNEY GENERAL                                               A.G

                            VS

                   PATRICK MSIBI & ANOTHER                                   P.D MSIBI

6.

2149/16     THE ATTORNEY GENERAL                                     A.G

                             VS

                   SABELO MATSEBULA N.O & 2 OTHERS                CJ LITTLER

7.

1412/18     PATSON MXOLISI DLAMINI (TRUSTEE                  M.P SIMELANE

                   FOR THE TIME BEING OF HIS FAMILY TRUST

                             VS

                   MUNICIPAL COUNCIL OF MBABANE

 

8.

1598/17     WELILE MASUKU                                                KHUMALO

                             VS                                                               NGCAMPHALALA

                   MLUNGISI C. SIMELANE                                     MKHWANAZI

 

 

9.

988/12       STANDARD BANK SWAZILAND LTD                    MBUSO E.

                             VS                                                               SIMELANE

                   SANTA LUCIA FUNERAL SERVICES

                   & 3 OTHERS

10.

147/15       FLEXYB CLINIC (PTY)LTD  T/A                            V. NHLABATSI

                   SIPHOSEMPHILO

                             VS

                   ST THERESA CLINIC                                            SP. MAMBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

URGENT APPLICATIONS BEFORE THE HON. JUSTICE D. TSHABALALA

19TH OCTOBER, 2018

COURT ‘H’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE M.LANGWENYA

19TH OCTOBER, 2018

COURT ‘I’

 

 

 

CASE NO

ACCUSSED

CENTRE

ATTORNEY

241/18

ANELE SIZWE MATSENTJWA

REMAND

IN PERSON

MXOLISI DLAMINI

25/18

THANDO MASHAYINA DLAMINI

NHLANGANO

DLAMINI – KUNENE

K. MNGOMEZULU

290/18

SANELE CJ MOTSA

NHLANGANO

IN PERSON

SIBUSISO GAMA

371/18

SIPHO SENZO MKHABELA

MATSAPHA

S.M KUBHEKA

SIBUSISO GAMA

362/18

CELIMPILO VINCENT KHUMALO

REMAND

S.M KUBHEKA

SIBUSISO GAMA

125/18

MDUDUZI MATSENTJWA

REMAND

B.M DLAMINI

BONSILE NDLELA

294/18

CELUMUSA SIMELANE

NHLANGANO

B.S DLAMINI

LOMKHOSI DLAMINI

57/18

MBUSO KUNENE

NHLANGANO

B.S. DLAMINI

MR. NGWENYA

 

 

290/17

SIBONISO SANDILE DLAMINI

 

MABILA ATT.

D.P.P

214/18

WANDILE MAZIYA

KWANELE MAZIYA

REMAND

BHALEKANE

L. DLAMINI

N. LUKHELE

292/18

BONGINKOSI FEDE MAKHAYA

REMAND

MBHAMALI

SIBUSISO GAMA

208/18

NTOKOZO SIKHONDZE

NHLANGANO

S.M. KUBHEKA

D.P.P.

503/17

THANDO DLAMINI

REMAND

S.M. KUBHEKA

D.P.P

147/18

SIBONGISENI KENNETH MPOFU

MATSAPHA

MKHONTA MAHLANGU ASS.

137/18

PHUMLANI KATSANDZE SIMELANE

NHLANGANO

MABILA

SIZWE MATSEBULA

235/18

PHILISO GIFT DLMINI

SIBONISO MAGAGULA

 

MABILA ATT.

D.P.P.