Motion Court Roll 13-12-2018

Court: 
High Court
Date: 
13 December 2018

 

 

;                                                                                    IN THE HIGH COURT OF  ESWATINI

 

UNCONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE M.D. MAMBA

14th December 2018

Court ‘B’

 

CASE  NO.                 PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

1883/18           JOSHUA JABULANE SIMELANE                                                LUCAS BKS DLAMINI

                                    VS

                        MASTER OF THE HIGH COURT AND 3 OTHERS

 

 

2.   

1564/18           LWANDLE LOGISTICS  LTD                                            HENWOOD

                                    VS

                        DUDAS INVESTMENTS

 

 

3.

799/18             MASWATI SAMKELO SIMELANE                                  MABILA

                                    VS

                        ERIC NGINGA MKHWANAZI

 

 

4.

1174/18           MXOLISI THOMO                                                               MKHWANAZI

                                    VS

                        THE COMMISSIONER OF CORRECTIONAL

SERVICES & 4 OTHERS

 

 

5.

1681/18           MIKE MAMBA                                                                     DLAMINI KUNENE

                                    VS

                        ESTATE LATE VICTOR  GAMEDZE AND 3 OTHERS

 

 

6.

1740/2018       INDLELO INVESTMENTS LTD                                        ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        NDUMISO  GININDZA

 

 

7.

1750/18           XTREME AUTO & ENGINEERING                                  LUCAS BKS DLAMINI

                                    VS

                        TAKHAMUTI FARMERS INVESTMENTS LTD

 

 

8.

1746/15           ISIKHONYANE CHRISTIAN CHURCH IN ZION                      MOTSA MAVUSO

                                    VS

                        MAPHINDELA LUKHELE AND ANOTHER

 

 

9.

841/18             SUNSET BAY TRADING 226  (PTY) LTD                       

                        AND ANOTHER                                                                   M.C. VILAKATI

                                    VS

                        SPINTEX SWAZILAND  LTD AND 2 OTHERS

 

 

10.

1321/18           SWAZI WIRE  INDUSTRIES                                              V.Z. DLAMINI

                                    VS

                        KHUKHANYA CIVIL  ENGINEERING

                        CONTRACTORS

 

 

11.

1226/18           PATCO (PTY) LTD                                                               SIMELANE MTSHALI

                                    VS

                        ESWATINI  ELECTRICITY COMPANY

 

 

12.

418/18             ZELDA  SIMELANE                                                            Z. MAGAGULA

                                    VS

                        MZWANDILE  NTSHANGASE N.O 4 OTHERS

 

 

13.

175/17             WILLIAM INVESTMENTS (PTY) LTD                             L.R. MAMBA

                                    VS

                        SWAZILAND ELECTRICITY COMPANY

 

 

14.

1862/18           EUNICE  KHUMBUZILE MASUKU

                        (NEE SIMELANE )                                                               M.C. SIMELANE

                                    VS

                        ERIC KHOTSAMA MASUKU AND 2 OTHERS

 

 

15.

1503/18           MANELISA C. VILAKATI                                                 MLK NDLANGAMANDLA

                                    VS

                        MPENDULO NDZINISA AND ANOTHER

 

 

16.

1492/18           MORMOND ELECTRICAL CONTRACTORS LTD         HENWOOD

                                    VS

                        THE LUKE COMMISSION

 

 

17.

1898/18           CASHBUILD SWAZILAND                                               MAGAGULA HLOPHE

                                    VS

                        THEMBI PENELOPE MAGAGULA  AND 4 OTHER

 

 

18.

1735/18           MHLONISHWA  HLOPHE AND ANOTHER                   SITHOLE MAGAGULA

                                    VS

                        SWAZILAND HOSPICE AT HOME

 

 

 

19.

1811/18           THEMBA FAKUDZE                                                           DEMHLETA LEGAL

                                    VS

                        MAJAHONKHE SIYABONGA MABILA

AND 4 OTHERS

 

 

20.

1362/18           NEDBANK SWAZILAND LTD                                          ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        LEVI MERCHANTILE  INVESTMENTS AND

                        2 OTHERS

 

 

21.

1896/18           FLETCHER  ELECTRICAL LTD                                        MH MDLULI

                                    VS

                        ELIAS MABUZA AND 2 OTHERS

 

 

22.

1906/18           MAMBA XOLILE PENELOPE                                           WARING

                                    VS

                        DLAMINI VUSUMUZI AND 2 OTHERS

 

 

23.

1831/18           ABEL SIKELELA SIHLONGONYANE                            HOWE

                                    VS

                        DIRECTOR  OF AND 2 OTHERS

 

 

24.

1651/18           ATTORNEY  GENERAL                                                     ATTORNEY GENERAL

                                    VS

                        MACHAWE DLAMINI AND  ANOTHER

 

 

25.

1781/18           AMANZI AFRICA LTD T/A SEKUNJALO

                        PIPES & IRRIGATION                                                        RODRIGUES

                                    VS

                        WAKE UP CONSTRUCTION

 

 

26.

1663/18           SIBONISO  CLEMENT DLAMINI                                     T.R MASEKO

                                    VS

                        THE ATTORNEY GENERAL AN 2 OTHERS

 

 

27.

1836/18           PATRICK  SIMELANE                                                        SIMELANE MTSHALI

                                    VS

                        CMAC ARBITRATOR MANGALISO  SHONGWE

                        N.O. AND 2 OTHERS

 

 

 

 

 

 

 

28.

596/18             INDLELO INVESTMENTS  LTD T/A AMANDLA

                        FINANCIAL  SERVICES                                                    ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SNAT INVESTMENTS LTD AND  2 OTHERS

 

 

29.

617/18             PATRICK MGODLOLI MNTSHALI                                  MKHWANAZI

                                    VS

                        THE NATIONAL COMMISSIONER  OF POLICE

 

 

30.

284/17             STANDARD  BANK SWAZILAND LTD                          ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        LAZAROU INVESTMENTS   LTD T/A LIQUOR  CITY     

 

 

31.

31/17               ABIGAIL SIBONGILE DLAMINI (NEE BHEMBE)       N.E.  GININDZA

                                    VS

                        VICTOR HENRY DLAMINI AND 2 OTHERS

 

 

32.

1924/18           THEMBI MAGAGULA                                                        MKHWANAZI

                                    VS

                        REGISTRAR  OF THE INDUSTRIAL COURT AND 3

OTHERS

 

 

33.

1881/18           PATRICK  LUCKY SHABANGU                                      SIMELANE MTSHALI

                                    VS

                        LOMALUNGELO SHABANGU

(BORN HLATSHWAYO)

 

 

34.

1813/18           SIHLE PRETTY DLAMINI(NEE MAVIMBELA)             MALINGA MALINGA

                                    VS

                        WANDILE DLAMINI AND 2 OTHERS

 

 

35.

1930/18           SIBUSISO P. MAMBA                                                         PILISO

                                    VS

                        INTAMAKUPHILA BUS SERVICE  (PTY) LTD

 

 

36.

1931/18           KHOJA  ENTERPRISES LTD                                             MKHONTA MAHLANGU

                                    VS

                        NCAMISO  M. MAVIMBELA AND 2 OTHERS

 

 

37.

1624/18           NONHLANHLA HAPPINESS MAVUSO                         NDLANGAMANDLA

                                    VS

                        JOSEPH SIPHO MAVUSO AND  2 OTHERS

 

 

 

38.

1934/18           VIP PROTECTION SERVICES                                           T.L. DLAMINI

                                    VS

                        FORGES TARDIEU LIMITED

 

 

39.

1784/18           NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        BHEKI RUBBER SIMELANE AND ANOTHER

 

 

40.

1959/16           PERCY  T. MAZIYA                                                            MADZINANE

                                    VS

                        FIKILE PHILLIS DLAMINI

 

 

41.

1617/18           THENJIWE MTHEMBI SHIMBIRA  (NEE VILANE)      CURRIE – WRIGHT

                                    VS

                        WYCLIFFE SHIMBIRA

 

 

42.

1932/18           CYCLONE TRANSPORT CC                                              M.J. HILLARY

                                    VS

                        NONHLANHLA SHONGWE N.O. AND 2 OTHERS

 

 

43.

294/17             THERESE ADAMSON                                                         CURRIE- WRIGHT

                                    VS

                        DUNCAN JOHN WILLIAM ADAMSON

 

 

44.

125/17             EYETHU  FILLING STATION (PTY) LTD                        T.M. BHEMBE

                                    VS

                        DUMISANI  THWALA T/A  MAX – O – MAN

TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENT  APPLICATIONS  BEFORE THE HON. JUSTICE T.M. MLANGENI

MBABANE MAGISTRATES’ COURT

14th December 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE J. MAGAGULA  

14th December 2018

Court ‘G’

 

 

CASE  NO.                 PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

1433/18           KOBE RAMOKGADI ADVANCED LEARNING

                        ACADEMY                                                                           MLK NDLANGAMANDLA

                                    VS

                        THE PRESIDING COMMISSIONER AT CMAC

                        MBABANE AND 3 OTHERS                                              B.S. DLAMINI

 

 

2.

1274/18           JOHN LUKHULENI AND 8 OTHERS                               NZIMA

                                    VS

                        MANGWENI TINGONINI FARMERS

                        ASSOCIATION                                                                     Z. MAGAGULA

 

 

3.

1460/18           JEREMIAH JOKOVU DLAMINI                                       S.B. MOTSA

                                    VS

                        NZAMA  FARMERS ASSOCIATION LTD                       S. MATSE

 

 

4.

1509/17           SWAZILAND AGRICULTURAL & PLANTATIONS

                        WORKERS UNION  (BIG BEND BRANCH)                   V.Z. DLAMINI

                                    VS

                        UBOMBO SUGAR LIMITED AND  2 OTHERS               ROBINSON BERTRAM

 

 

5.

1519/16           COAL POWER AFRICA LTD                                             RODRIGUES

                                    VS

                        MUSA MAKEPEACE  DLUDLU AND  2 OTHERS         MAGAGULA HLOPHE

 

 

6.

1736/18           OSLO SCHOOLS AND 3 OTHERS                                                KHUMALO

                                                                                                                        NGCAMPHALALA

                                    VS

                        THE EVANGELICAL MISSION AND  4 OTHERS         ROBINSON BERTRAM

 

 

7.

1292/18           VUKULINHLANHLA INVESTMENTS               

                        T/A  SWAZI JIVE  ENTERTAINMENT                             MAGAGULA HLOPHE

                                    VS

                        SKY WORLD TRAVEL AND TOURS                               ROBINSON BERTRAM

 

 

8.

1393/18           CHIEF KUSA DLAMINI N.O.                                            ATTORNEY GENERAL

                                    VS

                        KHULA MKHABELA AND ANOTHER                           MADZINANE

 

 

 

9.

1325/18           LONDON HENWOOD                                                        Z. MAGAGULA

                                    VS

                        SIFISO  STANLEY DLAMINI                                            MTN NDLOVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RULE 45 (13) (i) BEFORE THE HON. JUSTICE D. TSHABALALA

14th December 2018

Court ‘H’

 

 

CASE NO.                  PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

723/13             NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 S.V. MDLADLA

                                    VS

                        KHANGEZILE  ISABEL DLAMINI

 

 

2.

1790/13           NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 S.V. MDLADLA

                                    VS

                        PEBANT  INVESTMENTS  LTD AND  2 OTHERS

 

 

3.

668/18             SWAZILAND INDUSTRIES AGENCIES (PTY) LTD     WARING

                                    VS

                        KENNETH LUMBELA

 

 

4.

758/17             MZWANDILE  MASONDO                                                            MANYATSI

                                    VS

                        GIFT NGWENYA

 

 

5.

107/15             MAKHOSAZANA  MALAMBE                                         M.C. SIMELANE

                                    VS

                        JOSEPH SWANE DLAMINI

 

 

 

6.

1113/13           SWAZILAND DEVELOPMENT FINANCE

CORPORATION                                                                   ROBINSON BERTRAM

            VS

NHLAKANIPHO MHLONGO AND ANOTHER

 

 

7.

690/18             NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        MNGANDOSE  INVESTMENTS  LTD AND ANOTHER  

 

 

8.

1773/17           DERRICK  SHIBA                                                               B.J. SIMELANE

                                    VS

                        BHEKISISA ZWANE

 

 

9.

766/18             LUCKY HLATSHWAKO                                                    B.J. SIMELANE

                                    VS

                        BHEKISISA ZWANE

 

 

10.

757/17             SWAZILAND BUILDING SOCIETY                                S.V. MDLADLA

                                    S

                        IMVUNULO RETAIL GROUP AND  2 OTHERS

 

 

11.

1712/17           DUMISA MANANA                                                            M.C. VILAKATI

                                    VS

                        HAJA INVESTMENTS LTD

 

 

12.

540/18             NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        NGALE ENTERPRISES LTD AND ANOTHER

 

 

13.

935/18             THAMI SOKO                                                                       B.J. SIMELANE

                                    VS

                        NCEDI MAGAGULA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFAULT JUDGMENTS BEFORE THE HON. D. TSHABALALA

14th December 2018

Court ‘H’

 

 

CASE  NO.                 PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

1661/18           NOMPUMELELO KUNENE                                               ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        NTOKOZO DLAMINI

 

 

2.

1764/18           BIZE INVESTMENTS LTD                                                             MABILA

                                    VS

                        NGCWALENI  INVESTMENTS

 

 

3.

1808/18           MARGALIT HOLDINGS LTD                                            RODRIGUES

                                    VS

                        TUGELA INVESTMENTS AND ANOTHER

 

 

4.

1525/18           SIFISO  MAGAGULA                                                         MP NDLANGAMANDLA

                                    VS

                        THEMBEKA MAGAGULA

 

 

5.

1654/18           MLANDVO  LOKOTHWAYO                                            ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SBODA INVESTMENTS LTD T/A D.S. PROPERTIES

 

 

6.

874/17             EXECUTOR ESTATE LATE SHELELE

SAMUEL SIBANDZE                                                          DLAMINI – KUNENE

            VS

BUHLE DANIEL SIBANDZE AND 2 OTHERS

 

 

7.

1715/17           CHUBB ELECTRONIC SECURITY SWAZILAND         M.C. VILAKATI

VS

DU-VAN  DEVELOPERS LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON. D. TSHABALALA

14th December 2018

Court ‘H’

 

 

 

BIG BEND CORRECTIONAL

 

 

 1. 495/18             MAZWI SENZO DLAMINI
 2. 302/18             NDUMISO  NDUNA DLAMINI
 3. 376/18             THULANI SIYABONGA MAVIMBELA
 4. 375/18             MDUDUZI GAMEDZE
 5. 374/18             SIKHWESHU ELLIOT TSABEDZE

 

MANZINI REMAND

 

 

 1. 456/18             HLONIPHANI  J. MAZIYA
 2. 482/18             NHLANHLA  MNTJALI
 3. 379/18             MELUSI SUSHI  NSUSHA
 4. 142/18             SCELO MFANIKHONA MSIBI
 5. 496/18             BHEKI MESHACK SIMELANE
 6. 497/18             SIMANGA DUBE

 

BHALEKANI  CORRECTIONAL

 

490/18             ELVIS  MKHATJWA

 

PIGG’S PEAK  CORRECTIONAL

 

494/18             THABO VILAKATI

 

MBABANE CORRECTIONAL

 

 1. 372/18             SIFISO SIHLONGONYANE
 2. 373/18             THEMBINKOSI  DLAMINI

 

NHLANGANO CORRECTIONAL

 

 1. 378/18             NJABULO VILAKATI
 2. 377/18             LWAZI MYENI
 3. 63/18               NGISANA  NGWENYA

BAIL VARIATION

 

103/15             SAMUEL FANUZILE  DUNN

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE N.M. MASEKO

14th December 2018

Court ‘I’

 

 

 

 

CASE NO.

 

 

ACCUSED   

 

CENTRE

 

ATTORNEY

 

 1. 98/17

 

MXOLISI MKHONTA

 

SIDVWASHINI

 

MABILA/

N. LUKHELE

 

 1. 351/18

 

DELISA NDZABANDZABA

SIPHO MBUYISA

SANELE MBUYISA

 

BIG BEND

 

MABILA/

K. MNGOMEZULU

 

 1. 352/18

 

RAY SIBONISO SIFUNDZA

 

PIGG’S PEAK

 

MABILA/

K. MNGOMEZULU

 

 1. 214/15

 

WANDILE MAZIYA

KWANELE MAZIYA

 

REMAND

 

S.A. NKOSI/

N. LUKHELE

 

 1. 441/18

 

LUYANDA NKAMBULE

 

REMAND

 

IN PERSON/

B. FAKUDZE

 

 1. 466/18

 

MUSA KGOTSO DLAMINI

 

BIG BEND

 

IN PERSON/

A. MATSENJWA

 

 1. 41/18

 

CELANI DLAMINI

 

MATSAPHA

 

S.A NKOSI/

L.S. DLAMINI

 

 1. 238/18

 

MOSES FRANCE MAYEYANE

 

MATSAPHA

 

NKOMONDZE/

T. MAMBA

 

 1. 486/18

 

SANDILE GODGREY NDLOVU

 

NHLANGANO

 

IN PERSON/

K. MNGOMEZULU

 

 1. 387/18

 

KWANELE NGCMPHALALA

THEMBELA  SIMELANE

 

REMAND

 

MABILA/

B. FAKUDZE

 

 1. 323/18

 

GCINA MASEKO

 

MATSAPHA

 

S.B. MOTSA/DPP