Motion Court Roll 03-03-2021

Court: 
High Court
Date: 
03 March 2021

 

 

   IN THE HIGH COURT OF ESWATINI

 

RULE 45 (13) (i) BEFORE THE HON JUSTICE  Q.M MABUZA PJ                                       4TH MARCH, 2021

COURT ‘B’

 

CASE NO.           PARTIES                                                 ATTORNEY/S

1.                        

1535/17                ARB ELECTRICAL WHOLESALERS             HENWOOD & CO.

                                         VS

                            CORBAN ELECTRICAL & ELECTRONICS

                              (PTY)LTD & TWO OTHERS         

2.

281/18                 SWAZILAND DEVELOPMENT & SAVINGS   ROBINSON

                              BANK

                                        VS

                              SINET INVESTMENTS (PTY)LTD &

                              TWO OTHERS

3.

484/17                 VOLTEX (PTY)LTD                                         HENWOOD

                                        VS

                              CORBAN ELECTRICAL & ELECTRONICS

                              (PTY)LTD & TWO OTHERS                

 

 

 

 

 

 

 

DEFAULT JUDGMENTS BEFORE THE HON JUSTICE  Q.M MABUZA PJ

 

 4TH MARCH ,2021

 

COURT ‘B’                             

 

CASE NO.           PARTIES                                               ATTORNEY/S

 

1.

156/21                MBUSO MBANJWA                                       MUSA M.

                                       VS                                                   SIBANDZE

                            MXOLISI KUNENE

______________________________________________________________________________2.

2236/20              STANDARD BANK SWAZILAND LTD           SITHOLE

                                        VS                                                  MAGAGULA

                            CYNTHIA MABUZA

_____________________________________________________________________________

3.

1467/20               ESWATINI DEVELOPMENT& SAVINGS       WARING

                             BANK

                                          VS

                             MGN ENTERPRISES (PTY)LTD & ANOTHER

______________________________________________________________________________

4.

597/20                ESWATINI POSTS & TELECOMMS               S.V MDLADLA

                                        VS

                            HILDA FUTHI SHABANGU

______________________________________________________________________________

5.

2277/20               BHUNUMALL PARTERSHIP T/A                  ROBINSON

                            BHUNUMALL

                                        VS

                            ADDECCO INVESTMENTS (PTY)LTD T/A

                            EMONATIC WEAR & ANOTHER            

______________________________________________________________________________

6.

207/21                 ONSLAUGHT LOGISTICS (PTY)LTD               SM SIMELANE

                                         VS

                            R – WAY LOGISTICS (PTY)LTD

______________________________________________________________________________

7.

172/21                 SWAZILAND BUILDING SOCIETY                   ROBINSON

                                          VS

                            SANDILE EMMANUEL NDLOVU & ANOTHE

______________________________________________________________________________

8.

76/21                   MAGUJWA NVESTMENTS T/A SS SUPPLIERS         MLK

                                           VS                                                 NDLANGAMANDLA

                              DC WELL HC INVESTMENTS (PTY)LTD

                              & TWO OTHERS

9.

70/21                    STANDARD BANK SWAZILAND LTD                    MAGAGULA

                                           VS

                              HAJA INVESTMENTS (PTY)LTD & TWO OTHERS

10.

184/21                  SNAT SAVINGS & CREDIT CORPORATIVE      SM SIMELANE

                                            VS

                              SIZWANGAYE LUKHELE

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON.  JUSTICE Q.M MABUZA PJ

                                    4TH MARCH, 2021

COURT ‘B’

PIGG’S PEAK CORRECTIONAL

 1. 94/21             KWANELE MNISI
 2. 93/21             DUMISA BRIAN SITHOLE

 

NHLANGANO CORRECTIONAL

 1. 41/21            MZWANDILE MHLUNGU
 2. 41/21            MENZI MHLUNG
 3. 42/21            SENZO LUSHABA
 4. 42/21            XOLANI GWEBU
 5. 88/21            LUCKY SIMPHIWE MBHAMALI
 6. 44/21            ZAMA NYEMBE   

MANZINI REMAND

 1. 92/21           NJABULO NJEBZA MAPHALALA
 2. 91/21           BHEKI MDLULI
 3. 43/21           THANDUKUKHANYA DLAMINI
 4. 89/21           SIYAYA MANDLA GAMEDZE
 5. 87/21           SIFISO DLAMINI
 6. 90/21           MFANAWENKHOSI TREVEO NDLOVU
 7. 45/21           SIYABONGA MEFIKA DLAMINI
 8. 169/20         LUNGELO SEBENELE PAPA SIBANDZE

SIDWASHINI

 1. 95/21           NONSIKELELEO SIBANDZE
 2. 96/21           ARLINDO F. CHAUKE

BAIL VARIATION

 1. RAPHAEL MACMASTER

 

 

 

URGENT APPLICATIONS BEFORE THE HON. JUSTICE T. DLAMINI

             4TH MARCH, 2021

                    COURT ‘F’

 

 

 

 

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE C. MAPHANGA

4TH FEBRUARY, 2021

COURT ‘G’

 

CASE NO

ACCUSSED

CENTRE

ATTORNEY

1.431/20

KENNETH DLAMINI

PIGG’S PEAK

IN PERSON

MANDLA DLAMINI

2.152/20

ABSALOM ZULUKWANE SIMELANE

PIGG’S PEAK

IN PERSON

D.P.P

 

 

 

 

                IN THE HIGH COURT OF ESWATINI

CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE  S. NKOSI

5TH MARCH , 2021                           

         COURT ‘E’

 

1.

1046/20     PATRICIA JOHNSON                                                 GIGI REID

                             VS

                   WILLIAM STUART ACAD                                          HOWE

                                                                                                       MASUKU

                                                                                                 NSIBANDE

2.

1569/20     TOTAL SWAZILAND (PTY)LTD                                 L.R MAMBA

                             VS

                   EDMUD MAZIBUKO & FIVE OTHERS                     MAGAGULA

                                                                                                  & HLOPHE 

3.

1066/20      SOLID AIR COOLING SYSTEMS (PTY)LTD               WARING

                              VS

                   FIRST NATIONAL BANK OF ESWATINI                    MAGAGULA

                                                                                                       HLOPHE

_____________________________________________________________________________4.

84/21        PHANGISILE MABUZA                                             ROBINSON

                           VS

                   MANANGA COUNTRY CLUB                                    DLAMINI

                                                                                                  KUNENE

5.

1110/19      MALAIKA INVESTMENTS (PTY)LTD                         S.M JELE

                                 VS

                    TSD & ASSOCIATES (PTY)LTD                                 SITHOLE &

                                                                                                       MAGAGULA

 

 

 

 

6.

1378/15     SWAZI DELTA (PTY)LTD                                           MKHWANAZI

                                   VS                                                           

                   MUSA SACOLO & THREE OTHERS                         SWAZI DELTA

                                                                                                  MOTORS                

7.

62/18          SWAZI CONSULT (PTY)LTD                                     MKHANAZI

                                  VS

                   SWAZILAND GOVERNMENT & TWO OTHERS         A.G

______________________________________________________________________________

8.

1084/20      ANDREW ANDY JAMES ROSE & THREE OTHERS   KN SIMELANE

                                    VS

                    GRACE GLOVER (NEE ROSE) & THREE OTHERS

_____________________________________________________________________________

 

UNCONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE  T.M MLANGENI

5TH MARCH, 2021

                                 MBABANE MAGISTRATE COURT

 

CASE NO.           PARTIES                                                 ATTORNEY/S

1.

2082/20          VUSUMUZI PHILIP MTHEMBU &                        M.H MDLULI

                        TWO OTHERS

                                         VS

                        SHADRACK BHEKITHEMBA MTHEMBU &

                        FOUR OTHERS

2.

1866/20          STANDARD BANK SWAZILAND (PTY)LTD           ROBINSON

                                            VS

                        HENLY GARNET RENNIE & ANOTHER

3.

195/21            JORGE B. NUNES BUILDING CONTRACTORS   NKOMONDE

                        (PTY)LTD

                                            VS

                        MENZI S. HLATSHWAKO & ANOTHER

______________________________________________________________________________4.

178/21            SIBUSISO MFANAKE LUKHELE                       NGCAMPHALALA

                                            VS

                        THE MASTER OF THE HIGH COURT &

                        TWO OTHERS

5.

2427/20          DUMA CALSON DLAMINI                                   NSIBANDE

                                          VS                                                 NHLENGETHWA

                        SENIOR MAGISTRATE SIFISO VILAKATI N.O

                        & THREE OTHERS

6.

1317/20           ESTATE LATE AGRIPPA KHUMALO &                 M.V DLAMINI

                         ANOTHER

                                          VS

                        THE REGISTRAR OF DEEDS & THREE OTHERS

7.

197/21             THE NEW MALL (PTY)LTD                                   SITHOLE &

                                             VS                                                     MAGAGULA

                         VUNLA VILLIE & ANOTHER

 

 

 

 

8.

954/20             SWAZI PHARM WHOLESALERS (PTY)LTD            MUSA M.

                                              VS                                                     SIBANDZE

                         GENESIS HEALTH CARE PHARMACY

______________________________________________________________________________

9.                      

291/21             UNIVERSITY OF ESWATINI PENSION FUND     WARING

                                           VS

                        PAULETTE HOARE T/A HAIR – A- HEAD

                       BEAUTY SALON

10.

513/20            STANDARD BANK ESWATINI LIMITED                S.V MDLADLA

                                           VS

                         LIGHTS ON INVESTMENTS (PTY)LTD T/A

                         LIGHTS ON ELECTRICAL 7 ANOTHER

11.

8/21                SHISELWENI FORESTRY COMPANY LTD              ROBINSON

                                            VS

                        KUKHANYA (PTY)LTD & ANOTHER

12.

2413/20          MANVEL JOAQUIM PEARSON                              RODRIGUES

                                           VS

                        RODERICK WAGNER

13.                                                           

2067/20          FIRST FINANCE COMPANY (PTY)LTD                    S.V MDLADLA

                                            VS

                        THAMSANQA DLANGANE MKHONTA &

                       ANOTHER

14.

236/20            NOMSA MAMBA T/A TRG PROPERTIES               ROBINSON

                                          VS

                       NGUB’S INVESTMENTS (PTY) LTD T/A

                       NGUB’S DELIGHTS LIGISTICS

______________________________________________________________________________

15.

260/21            ESWATINI POSTS & TELECOMMS                         S.V MDLADLA

                                             VS

                        THEMBA DLAMINI

____________________________________________________________________________                        

 

 

 

16.

217/21          KHAYELIHLE MBINGO (NEE MAVIMBELA)               B.S DLAMINI

                                           VS

                      THAMSANQA EDWARD THIKAZI & FOUR OTHERS

______________________________________________________________________________

 

17.

1244/21       ASINAMALI INVESTMENTS (PTY) LTD                     N.E GININDZA

                                        VS

                    MATHEWS MALCOM

18.

334/21        K.O.C INVESTMENTS (PTY) LTD                                RODRIGUES

                                        VS

                    KHANYIOSILE THWALA – T/A KHANYISILE

                    HAIR SALON

______________________________________________________________________________

19.

128/21        DENIS ZIMELE KHUMALO                                        S. M DLAMINI

                                          VS

                    NONDUMISO CHARITY KHUMALO (BORN XABA)

                   & ANOTHER

20.

337/21        UNIVERSITY OF ESWATINI PENSION FUND               WARING

                                           VS

                     ROZCI VENDA & ICE INVESTMENTS (PTY) LTD

                    & ANOTHER

21.

2148/20      BUKHOSIBAMI FAKAZI MASEKO                                S.V MDLADLA

                                            VS

                    INYATSI CONSTRUCTION LTD & ANOTHER       

22.

234/21        JONATHAN NYAMIDZI                                                 S.M MASEKO

                                       VS

                    NOSIPHO AYANDA MAGAGULA

______________________________________________________________________________23.

168/21        MARY ROBERTSON (NEE CHAMBERS                       S.M MASEKO    

                    & TWO OTHERS

                                        VS

                   BOY RICHARD CHAMBERS & FIVE OTHERS

______________________________________________________________________________24.

573/20        AFRI RESOURCES (PTY)LTD                                     S.G HLOPHE

                                       VS

                   BONGINKOSI NDZIMANDZE

 

25.

1112/19      ARK MULTIMEDIA (PTY)LTD                                       S.G HLOPHE     

                                        VS

                    LOMBUSO DLAMINI & ANOTHER

26.

3294/02      JOHN BOY MATSEBULA & THREE OTHERS            Z. MAGAGULA

                                        VS

                   CHIEF MADZANGA NDWADWE & ANOTHER

27.

1599/20      JINNAH MOHAMMAD ALI                                          P.M DLAMINI

                                        VS

                    THOBILE MAVUSO N.O & FIVE OTHERS

28.

62/20          DUARTE INVESTMENTS (PTY)LTD                           LINDA DLAMINI

                                        VS

                    THE EXECUTORS IN THE ESTATE LATE

                    PRINCE SULUMLOM DLAMINI

______________________________________________________________________________

29.

111/21        ESWATINI NATIONAL PROVIDENT FUND BOARD    WARING

                                        VS

                    JAMES CHRISTOPHER LLEWELLYN

______________________________________________________________________________30.

364/21        ERF 307 (PTY)LTD                                                       WARING

                                       VS

                    MNGOMEZULU MUSA NJABULO T/A UPBEAT

                    PRINTERS

______________________________________________________________________________31.

365/21        ERF 307 (PTY)LTD                                                       WARING

                                       VS

                    MYENI MXOLISI T/A UMFOLOZI FINANCIAL

                    SERVICES

______________________________________________________________________________

32.

1350/20      ESWATINI POSTS AND TELECOMMS                       S.V MDLADLA

                                        VS

                    RICHARD BAARTJIES

33.

1428/19      MCOLISI MANYATSI                                                   MNGOMEZULU

                                      VS

                    ARTHUR MODLANE

 

34.

367/21        KYLAN SUPPLIES SWAZILAND (PTY)LTD                     SM MASEKO

                                          VS

                    SUPREME DYNAMIC (PTY)LTD

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

URGENT APPLICATIONS BEFORE THE HON. JUSTICE  T. DLAMINI

             5TH MARCH ,2021

                   COURT ‘F’