MOTION COURT ROLL

Court: 
HIGH COURT
Date: 
09 November 2017

                                                                                        IN THE HIGH COURT OF  SWAZILAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENT  APPLICATIONS  BEFORE THE HON. JUSTICE Q.M. MABUZA, PJ

10th November 2017

Court ‘B’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE N.J. HLOPHE

10th November 2017

Court ‘C’

 

 

CASE  NO.                 PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

067/17             OXTAIL POT (PTY) LTD                                                       MNGOMEZULU

                                    VS

                        CLASSY COLLARS INVESTMENTS  (PTY) LTD                 MKHWANAZI

 

 

2.

1228/17           LASHELENI INVESTMENTS  (PTY) LTD                             S.C.  DLAMINI

                                    VS

                        MASTER HOUSE  (PTY) LTD                                                MAGAGULA HLOPHE

 

 

3.

864/17             NHLANHLA SHONGWE                                                       SITHOLE MAGAGULA

                                    VS

                        DUMISANI DLAMINI                                                                        MABILA

 

 

4.

1897/16           RAPHAEL  MANDLA MAPHENDUKA  MBINGO               MALINGA MALINGA

                                    VS

                        THANDIE MBINGO  (NEE SIMELANE                                 B.J. SIMELANE

 

 

5.

657/17             WELCOME  SIBUSISO MAHLANGU                                                MKHWANAZI

                                    VS

                        NATIONAL COMMISSIONER OF POLICE AND

                        ANOTHER                                                                              ATTORNEY GENERAL

 

 

6.

911/10             JUSTICE NXUMALO                                                             MADZINANE

                                    VS

                        TIHLOBOTAKHE ZULU                                                        S.B. SHONGWE

 

 

7.

1850/15           BAHLE SIBANDZE  AND ANOTHER                                   FAKUDZE

                                    VS

                        VUYO CUTHBERT HLATSHWAYO AND 7

                        OTHERS                                                                                  ATTORNEY GENERAL

 

 

8.

538/17             SONTO  CEBSILE MNISI                                                       MKHABELA

                                    VS

                        THE COMMISSIONER  OF POLICE AND ANOTHER          HOWE MASUKU

NSIBANDE

 

 

9.

2190/16           INDLELO  INVESTMENTS (PTY) LTD

                        T/A  AMANDLA  FINANCIAL SERVICES                            ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        BARAKA INVESTMENTS (PTY) LTD AND

                        ANOTHER                                                                              S.V. MDLADLA                 

 

 

 

UNCONTESTED CIVIL ROLL BEFORE THE HON. JUSTICE S.A. NKOSI

10th November 2017

Court ‘D’

 

 

CASE  NO.                 PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

703/15             SWAZILAND GOVERNMENT                                          ATTORNEY GENERAL

                                    VS

                        TUNTEX GARMENTS (PTY) LTD             AND ANOTHER      

 

 

2.

702/15             SWAZILAND GOVERNMENT                                          ATTORNEY GENERAL

                                    VS

                        TUNTEX GARMENTS (PTY) LTD             AND ANOTHER      

 

 

3.

709/17             DOCTOR HLATJWAKO                                                     ATTORNEY GENERAL

                                    VS

                        DOUGLAS LUSHABA AND  5 OTHERS

 

 

4.

1434/16           SWAZILAND REVENUE AUTHORITY                           M.P. SIMELANE

                                    VS

                        KEVIN CONNOR SPORTS AND ANOTHER

 

 

5.

224/16             XOLI ZWANE T/A GEMSTONE NAIL BAR                    B.J. SIMELANE

                                    VS

                        SVMS INVESTMENTS  (PTY) LTD

 

 

6.
1412/17           SANELISIWE ANGEL DLAMINI (NGWENYA)             SITHOLE MAGAGULA

                                    VS

                        PETROS  MFANISENI DLAMINI AND 2 OTHERS 

 

 

7.

1509/17           SWAZILAND AGRICULTURAL & PLANTATION

                        WORKERS UNION (BIG BEND BRANCH)                    M. HLOPHE

                                    VS

                        UBOMBO  SUGAR LTD AND  2 OTHERS

 

 

8.

1666/17           MILANO INVESTMENTS SWAZILAND LTD                WARING

                                    VS

                        NXUMALO NONKULULEKO NODUMO T/A

                        BENGUNI RECYCLERS

 

 

 

 

 

 

9.

351/15             PHUMLANI NTSHANGASE                                              M.E. DLAMINI

                                    VS

                        THABSILE NTSHANGASE AND ANOTHER

 

 

10.

1613/17           J.C.  PROPERTIES  (PTY) LTD                                           IN PERSON

                                    VS

                        PATRICK MYENI

 

 

11.

1630/17           THE ROTARY  CLUB OF MBABANE                              DUNSEITH

                                    VS

                        TIHLOBOTAKHE ZULU AND ANOTHER

 

 

12.

339/17             MAGANGANE NXUMALO INVESTMENTS                  NZIMA

                                    VS

                        ZIKHANDLA/BEAVER CONSTRUCTION AND  2

                        OTHERS

 

 

13.

1175/12           SMITH  & GLENDENNING  SWAZILAND (PTY) LTD BOXSHALL

                                    VS                                                                               SMITH

                        DR. R.T. TSHABALALA  & DR. B. RUKUNDO

                       

14.

943/17             DUMSILE THUMBELA                                                      V.Z. DLAMINI

                                    VS

                        MOTOR VEHICLE ACCIDENT FUND

 

 

15.

262/15             G.S. CHIYANDA  PROPERTY CONSULTANT               ROBINSON BERTRAM

VS

                        THE EXECUTRIC  - MRS. SAMUKELISIWE  AND

                        2 OTHERS

 

 

16.

1783/12           THE ATTORNEY GENERAL                                             ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        TAKUDZWA RECK

 

 

17.

1694/17           AGHALIE AIRWAYS (PTY) LTD                                      Z. MAGAGULA

                                    VS

                        NEDBANK SWAZILAND  LTD AND ANOTHER

 

 

18.

1673/17           SIPHIWE  ANNAH DLAMINI                                           MALINGA MALINGA

                                    VS

                        THE MASTER OF THE HIGH COURT AND

 

 

 

19.

812/17             WELLINGTON  MSHABAYIWA                                      CHARITY SIMELANE

                                    VS

                        MANDLA  GOODWILL THOMO AND ANOTHER -

 

 

20.

1579/17           LOMACHAWE MTSETFWA (NEE DLAMINI)                M.N. DLAMINI

                                    VS

                        MKHIPHENI DLAMINI AND  5 OTHERS

 

 

21.

1557/17           NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        NEDBANK SWAZILAND  LIMITED

 

 

22.

276/17             JAHELIDALA  MAGAGULA                                             NKOSI

                                    VS

                        SNAT  SAVINGS & CREDIT COOPERATIVE

 

 

23.

                        QHAWE  MAMBA AND 2 OTHERS                                 NKOSI

                                    VS

                        PRICE  WATER HOUSE  COOPER  ADVISORY

                        SERVICE  AND  6 OTHERS

 

 

24.

1386/17           SAMKELISIWE DUBE  T/A EXCLUSIVE  DÉCOR       M.S.  DLAMINI

                                    VS

                        MINISTRY OF EDUCATION & TRAINING  AND

                        2 OTHERS

 

 

25.

611/17             KEVIN  GLEN MORDAUNT                                              M.S. DLAMINI

                                    VS

                        MATSAPHA SPAR T/A BUY N SAVE

 

 

26.

342/16             SING’PHILE  PATRICK SIBANDZE                                            V.Z. DLAMINI

                                    VS

                        ATTORNEY GENERAL 

 

 

27.

1486/16           SWAZILAND  BUILDING SOCIETY                               S.V. MDLADLA

                                    VS

                        STANLEY  BONGANI MNISI AND ANOTHER

 

 

28.

1615/17           MALIBONGWE DLUDLU N.O.                                         B.J. SIMELANE

                                    VS

                        THE EMPLOYMENT BUREAU OF AFRICA

                        LIMITED  (TEBA) AND  2 OTHERS

 

 

29.
788/16             SELECT MANAGEMENT SERVICES                               S.V. MDLADLA

                                    VS

                        NGABISA PRECIOUS DLAMINI

 

 

30.

858/17             SWAZILAND DEVELOPMENT & SAVINGS BANK     ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SWIFT TRENOS  (PTY) LTD AND 2 OTHERS

 

 

31.

1582/17           NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        J.J. LOGISTICS  (PTY) LTD AND 2 OTHERS

 

 

32.

1379/17           WILSON A. DLAMINI AND ANOTHER                          KHUMALO

                                    VS                                                                               NGCAMP0HALALA

                        NOBUHLE DLAMINI AND 2 OTHERS

 

 

33.

1183/17           CORR LINE STEEL &  ROOF  (PTY) LTD                        ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SPACTAN WHOLESALERS  (PTY) LTD

 

 

34.

1510/16           BARBARA PAIVA JARVIS                                               ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        RICHARD LINION HALL JARVIS

 

 

35.

1141/16           SWAZILAND DEVELOPMENT & SAVINGS BANK     ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        NHLONIPHO ALEX  MKHABELA

 

 

36.

1465/17           SWAZILAND DEVELOPMENT & SAVINGS BANK     ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        TOTAL CONCRETE  SOLUTION AND  2 OTHERS                  

 

 

37.

1316/15           MLONDI  DUMANI GWEBU                                             MNGOMEZULU      

                                    VS

                        MASIKE KARL ARMINI

 

 

38.

1630/17           THE ROTARY  CLUB OF MBABANE                              DUNSEITH

                                    VS

                        TIHLOBOTAKHE ZULU AND ANOTHER

 

 

 

 

 

39.

1404/14           INDLELO INVESTMENTS                                                             P.M. DLAMINI

                                    VS

                        GLADWELL  G. DLAMINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE N. MASEKO

10th November 2017

Court ‘E’

 

 

CASE NO.           ACCUSED                                CENTRE               ATTORNEY

 

 
 

 

 

 

 

 1. 201/17       MPENDULO DLAMINI               NHLANGANO    NZIMA/N. LUKHELE

                        BONGANI MKHONTA

                                                                                

 1. 306/17       DENNIS MUTHINI MBELE        REMAND            N. NDLANGAMANDLA/

                                                                                                               B. MAGAGULA

 

 1. 403/17       BHEKISA DLAMINI                    REMAND            IN PERSON/B.

                                                                                                               MAGAGULA

 

 1. 390/17       SIPHO OWEN MKHABELA        BIG BEND           N. NDLANGAMANDLA/

                                                                                                               B. MAGAGULA

 

 1. 157/17       ZWELI NATHI MDZINISO         MATSAPHA        IN PERSON/B.

                                                                                                               MAGAGULA

                       

 1. 328/17       SIFISO MFANIMPELA  MDZINISO       BIG BEND           L.G SHONGWE/

                        MLUNGISI FANAFANA MAGAGULA                                    B. MAGAGULA

                        THIXO MVANA MNGOMETULU

                       

 1. 255/17       DENNIS BONGANI DLAMINI                                 N. NDLANGAMANDLA/

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RULE 45 (13) (i) BEFORE THE HON. JUSTICE M. LANGWENYA

10th November 2017

Court ‘F’

 

 

CASE NO.                  PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

527/17             SWAZILAND DEVELOPMENT FINANCE CORP          ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        CEBA ZWIDE NXUMALO T/A ZWIDE METALS

 

 

2.

633/15             INNOVATIVE TECHNICAL SOLUTIONS                      ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SIBESIVE INVESTMENTS (PTY) LTD

 

 

3.

1524/16           SOUTHERN TRADING COMPANY  (PTY) LTD                         ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        NGANGEDOLO GENERAL TRADING AND

                        ANOTHER    

 

 

4.

494/15             PLAZA TOTAL (PTY) LTD                                                             ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SONTUNGWANE INVESTMENTS AND 2 OTHERS

 

 

5.

3782/06           SWAZI BANDAG (PTY) LTD T/A BANDAG TYRES     HENWOOD

                                    VS

                        LONG DISTANCE TYRES (PTY) LTD

 

 

6.

1107/16           SWAZILAND DEVELOPMENT & SAVINGS BANK     ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SITHEMBISO NDLANGAMANDLA

 

 

7.

218/12             SWAZILAND DEVELOPMENT FINANCE CORP          S.V. MDLADLA

                                    VS

                        SOLEMN INVESTMENTS AND 3 OTHERS

 

 

8.

255/17             SWAZILAND DEVELOPMENT FINANCE CORP          ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        THEMBI DLAMINI T/A GATJENI INVESTMENTS

 

 

9.

772/16             SWAZILAND DEVELOPMENT FINANCE CORP          ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        SIBESIVE INVESTMENTS AND 2 OTHERS

 

 

10.

369/16             BUILDING SOCIETY                                                          S.V. MDLADLA

                                    VS

                        MFOKOLOZI BRENNER MAZIYA

 

 

11.

658/10             SWAZILAND DEVELOPMENT FINANCE CORP          ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        NONKULULEKO BONGIWE  DLAMINI T/A

                        NBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFAULT JUDGMENTS BEFORE THE HON. M. LANGWENYA

10th November 2017

Court ‘F’

 

 

CASE  NO.                 PARTIES                                                                    ATTORNEY/S

 

1.

427/17             THE GABLES (PTY) LIMITED                                           WARING

                                    VS

                        ADMIRE INVESTMENTS (PTY) LTD AND

                        ANOTHER                            

 

 

2.--

1839/15           ZODWA ZANELE MZIYAKO                                           NZIMA

                                    VS

                        NTOMBIFUTHI CEBSILE MAMBA

 

 

3.

1498/17           NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 ROBINSON BERTRAM

                                    VS

                        PATRICK NDUMISO KUNENE

 

 

4.

1165/17           HANNAH CELIWE GWEBU                                              HLABANGANA

                                    VS

                        KHULA LUDVONGA INVESTMENTS

 

 

5.

1537/17           TAKURA PROJECTS (PTY) LTD                                       HOWE, MASUKU

                                    VS                                                                               NSIBANDE

                        TUGELA DISTRIBUTORS (PTY) LTD

 

 

6.

1443/17           INDLELO INVESTMENTS T/A AMANDLA                    P.M. DLAMINI

                                    VS

                        THULANI DABA NDZABANDZABA

 

 

7.

1504/17           SWAZILAND BUILDING SOCIETY                                S.V. MDLADLA

                                    VS

                        ZANDILE  GLORY GEORGE - SIYAYA

 

 

8.

1539/17           SWAZILAND BUILDING SOCIETY                                S.V. MDLADLA

                                    VS

                        PAMELA  NTOMBIFUTHI  NDLANGAMANDLA

 

 

9.

1540/17           SWAZILAND BUILDING SOCIETY                                S.V. MDLADLA

                                    VS

                        LUCKY  BOY THWALA

 

 

10.

1534/17           SWAZILAND BUILDING SOCIETY                                S.V. MDLADLA

                                    VS

                        PHUMLANI MASWAZI MKHONTA

 

 

11.

1588/17           NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 HENWOOD

                                    VS

                        ZAMIMPILO  INVESTMENTS AND  2 OTHERS

 

 

12.

656/17             TASNEEMS INVESTMENTS                                              M.P. SIMELANE

                                    VS

                        COSMOS TOTALLY HOME DECO

           

13.

1403/17           AFRICA CHICKS SWAZILAND (PTY) LTD                   SIMELANE MTSHALI

                                    VS

                        STEMPE FARMS (PTY) LTD

 

 

14.

1005/17           EDEN  PROPERTIES (PTY) LTD                                       B.J. SIMELANE

                                    VS

                        AUTO AIRCON SPECIALIST (PTY) LTD

 

 

15.

1622/17           NKULULEKO  KUNENE                                                    B.J. SIMELANE

                                    VS

                        NSIMBI  INVESTMENTS (PTY) LTD

 

 

16.

1562/17           EDEN PROPERTIES (PTY) LTD                                        B.J. SIMELANE

                                    VS

                        DEE VEE KAY INVESTMENTS (PTY) LTD

                        AND ANOTHER

 

 

17.

1047/17           REGINALD MCEBO  MKHONTA                                                 KHUMALO

                                    VS                                                                               NGCAMPHALALA

                        SAMSON SIMELANE  AND  2 OTHERS

 

 

18.

1217/17           FNB SWAZILAND LTD                                                      MNGOMEZULU

                                    VS

                        BIG HEART  INVESTMENTS AND 6 OTHERS

 

 

19.

827/17             ELISA ALGHIERI                                                                NZIMA

                                    VS

                        THABISO FAKUDZE

 

 

 

 

20.

1603/17           NEDBANK SWAZILAND LIMITED                                 S.V. MDLADLA

                                    VS

                        THEMBA WELCOME MHLANGA

 

 

21.

1602/17           NEDBANK SWAZILAND  LIMITED                                S.V. MDLADLA

                                    VS

                        MBALENHLE SIZAKELE  DUBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNCONTESTED BAILS BEFORE THE HON. JUSTICE M. LANGWENYA

10th November 2017

Court ‘F’

 

 

PIGG’S PEAK  CORRECTIONAL

 

 1. 438/17             THOKOZANI  THABO DLAMINI
 2. 430/17             MFANASIBILI MNGOMETULU

 

NHLANGANO CORRECTIONAL

 

 1. 382/17             MPENDULO MATHOBELA
 2. 427/17             NCAMISO  MAMBA
 3. 428/17             JOSEPH MAFIKIZOLO GAMA
 4. 346/17             LAWRENCE NYATSELO
 5. 355/17             XOLILE  SITSEMBISO SIMELANE
 6. 248/17             COLANI  CALVIN MAMBA
 7. 293/17             THANDO  GINGINDANE  DLAMINI
 8. 326/17             SIBUSISO JUICE  GAMA

 

BIG BEND CORRECTIONAL

 

 1. 333/17             NSINDISO  THEMBA GUMEDZE
 2. 334/17             MDUDUZI  ALSON MBHAMALI
 3. 22/16               TIKHALI MAJOZI MANGO

 

BHALEKANE  CORRECTIONAL

 

414/17             BHEKUMUZA  SHONGWE KHULEKANE

 

 

MANZINI REMAND

 

 1. 399/17             MANCOBA JEKWA  DLAMINI
 2. 412/17             MLUNGISI  SCHUSTER TSABEDZE

 

MBABANE CORRECTIONAL

 

114/16             THABISO  SURPRISE DLAMINI

 

 

 

 

BAIL VARIATION

 

 

 1. 321/14             NKOSINATHI MLAMBO

 

 1. 362/15             THEMBINKOSI MAMBA